III Sesja Rady Osiedla

PLAN OBRAD

1. Otwarcie sesji

2. Przedstawienie planu sesji

3. Przedstawienie otrzymanej korespondencji

4. Przedstawienie protokołu z II sesji Rady Osiedla Cielmice

5. Powołanie komisji skrutacyjnej

6. Głosowanie w sprawie:

a. Wybór Członka Zarządu Osiedla Cielmice – głosowanie tajne

b. Wydania opinii w sprawie proponowanej przez gminę Bieruń zmiany granic administracyjnych między gminą Bieruń i Tychy, które podlegają na wyłączeniu z Miasta Tychy terenów zabudowanych w znacznej części zakładem produkcyjnym FIAT AUTO POLAND S.A. – głosowanie jawne

7. Przydzielenie opiekunów spraw dotyczących mieszkańców i ulic osiedla Cielmice (m.in. zawiadamianie o stanie nawierzchni, oświetlenia, kanalizacji, porządku itp.)

a. „Łącznik” – pomiędzy Targiela a Strzelecką

b. „Nowe” – pomiędzy Strzelecką a Jankowicką

c. Bieruńska

d. Cielmicka

e. Górna

f. Jankowicka

g. Jedności

h. Łęgowa

i. Mała

j. Na Wzgórzu

k. Nadrzeczna

l. Podgórna

m. Strzelecka

n. Targiela

o. Ziołowa

8. Przerwa

9. Przydzielenie opiekuna spraw związanych z:

a. Opieką nad kapliczkami i krzyżami, kontakt w tej sprawie z ks. Proboszczem, instytucjami odpowiedzialnymi za renowację zabytków sakralnych
(sprawdzanie stanu kapliczek i krzyży, proponowanie zmian i remontów)

b. Wspieraniem sportu i rekreacji i kontakt z Zarządem Klubu Ogrodnik Cielmice
(sprawy związane z użytkowaniem obiektów sportowych przez mieszkańców Osiedla, wypożyczanie obiektu i terenu wokół na imprezy masowe, wspomaganie uzyskiwania środków finansowych na działalność klubu)

c. Potrzebami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego (wyposażenie sal, współorganizowanie imprez masowych, wypożyczenie sal, konserwacja sprzętu powierzonego przez Radę Osiedla szkole)

10. Omówienie budżetu Rady Osiedla na rok 2007

11. Ustalenie planu działania Rady Osiedla na lata IV.2007 – III.2008

a. Przedstawienie propozycji

b. Głosowanie jawne (jeżeli będzie taka potrzeba)

c. Ustalenie priorytetów

d. Przydzielenie opiekunów spraw

12. Ustalenie terminu IV Sesji Rady Osiedla i harmonogramu posiedzeń Rady i Zarządu Osielda w roku 2007

13. Ustalenie dyżurów radnych osiedlowych w poszczególnych miesiącach (wyznaczenie dnia i godziny dyżuru):

a. 2007 Kwiecień

b. 2007 Maj

c. 2007 Czerwiec

d. 2007 Lipiec

e. 2007 Sierpień

f. 2007 Wrzesień

g. 2007 Październik

h. 2007 Listopad

i. 2007 Grudzień

j. 2008 Styczeń

k. 2008 Luty

l. 2008 Marzec

14. Dyskusja

15. Sprawy bieżące

16. Zamknięcie sesji

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *