Informacje dotyczące parafialnego cmentarza w Cielmicach

www.cmentarz.cielmice.pl 
Ofiary cmentarne przeznaczone są na utrzymanie porządku na cmentarzu i w jego obejściu,
wywóz śmieci i opłaty za wodę, a także na konieczne remonty kaplicy cmentarnej, parkanu i chodnika.
Osoby, których groby Bliskich istnieją już dłużej niż 25 lat / groby sprzed 1983 r./, a dotąd nie przedłużyli zachowania grobu na dalsze lata, proszone są o uczynienie tego
w kancelarii parafialnej, w formie ofiary cmentarnej w wysokości 25 zł na 1 rok.
Uiszczona opłata na kilka lat, w razie potrzeby wcześniejszego pochówku, przechodzi na poczet opłat składanych przy pogrzebie na 20 lat.
Niedopełnienie formalności w roku 2007 oznaczać będzie rezygnację z rodzinnego grobu, a miejsce grobowe przeznaczone będzie do ponownego pochówku.
Proszę jednak o informację, o rezygnacji z miejsca grobowego, lub o przekazaniu go innej osobie.
Proszę też o zachowanie porządku na cmentarzu i przy śmietniku, który jest jedynym miejscem wyrzucania śmieci.
Proszę również o zamykanie drzwi cmentarnych, zakręcanie kurka z wodą i nie wprowadzanie psów na cmentarz.
O wszystkich zamierzonych pracach na cmentarzu, jak wystawienie pomnika nagrobnego, postawienie ławki przy grobie, wykopanie grobu w związku z pogrzebem, czy inne – należy najpierw poinformować Ks. Proboszcza, a następnie Pana Grabarza, który jako odpowiedzialny za cmentarz, otworzy bramę cmentarną, i będzie nadzorował wykonywane prace.

Tychy Cielmice, dnia 25 maja 2007 r. Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: