Nieustannie módlmy się o jedność

Jak przypomina w liście na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan bp Pikus, ekumenizm ma obecnie wymiar duchowy, doktrynalny i praktyczny. “Ekumenizm duchowy – jak uczy ostatni Sobór – to modlitwa, zwłaszcza wspólna, to nawrócenie serca i świętość życia chrześcijan. Im bardziej chrześcijanie są bliżej Chrystusa, tym są bliżej siebie. Ten rodzaj ekumenizmu jest duszą całego ruchu ekumenicznego.” Z kolei “ekumenizm doktrynalny natomiast polega na dialogu między teologami, którzy rozważają słowo Boże i bogactwo swoich tradycji wyznaniowych, by w ten sposób jak najpełniej odczytać zamysł Boży”. “Ekumenizm praktyczny przejawia się we współdziałaniu chrześcijan w dziedzinie społecznej, zwłaszcza w celu ulżenia nędzy duchowej i materialnej, lepszego wychowania młodego pokolenia, wsparcia rodziny, utrwalenia pokoju, rozwoju kultury, różnych dziedzin wiedzy i sztuki” – pisze przewodniczący Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski. “Powodzenie w dążeniu do pełnej i widzialnej jedności zależy od otwarcia się na prawdę i od dialogu, który służy wspólnemu szukaniu prawdy z poszanowaniem własnej tożsamości. Dlatego działaniem na wskroś ekumenicznym jest stawanie się uczniem Chrystusa, karmienie się słowem Bożym i poznawanie nauki własnego Kościoła, rzetelna katecheza, czytelne świadectwo chrześcijańskiego życia, głębokie uczestnictwo w liturgii oraz wytrwała modlitwa” – podsumowuje hierarcha.

Obchody Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
W Polsce Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan obchodzony jest od 41 lat. Po raz jedenasty w historii polskiego ekumenizmu publikowana jest wspólna broszura na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, przygotowana przez Radę ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski i Polską Radę Ekumeniczną. Zawiera ona materiały do wspólnych nabożeństw na poszczególne dni tygodnia. Teksty nowotestamentowe oraz Psalmy pochodzą z ekumenicznego przekładu zaakceptowanego przez 11 polskich Kościołów, a wydanego przez Towarzystwo Biblijne w Polsce.

Tekst biblijny rozważany w czasie Tygodnia Modlitw
1 Tes 5,12-18

Prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy wśród was pracują, którzy są waszymi przełożonymi w Panu i was napominają. Otaczajcie ich szczególną miłością ze względu na ich pracę, zachowujcie pokój między sobą. Prosimy was, bracia, abyście napominali niesfornych, pocieszali bojaźliwych, umacniali słabych, wszystkim okazywali cierpliwość. Uważajcie, aby nikt nie odpłacał złem za zło, ale sobie nawzajem i wszystkim zawsze starajcie się wyświadczać dobro. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, za wszystko dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boga w Jezusie Chrystusie wobec was.

Historia modlitw o jedność
Kiedy o. Paul Wattson wymyślił i wprowadził w życie ideę oktawy modlitw – postrzeganej jako początek Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w takim kształcie, w jakim jest on obecnie obchodzony – widział jedność jako powrót różnych Kościołów do Kościoła Rzymskokatolickiego. To miało wpływ na dobór daty oktawy, tj. od 18 stycznia, który w rzymskokatolickim kalendarzu był wtedy Świętem Katedry Piotra, do 25 stycznia – Święta Nawrócenia Pawła. Gdy Stowarzyszenie Męki Pańskiej zostało w 1909 r. włączone w struktury Kościoła Rzymskokatolickiego, papież Pius X udzielił oficjalnego błogosławieństwa oktawie jedności.
W połowie lat 30. XX w. o. Paul Couturier z Lyonu we Francji nadał nowy kierunek oktawie jedności. Od tego czasu obchody oktawy zaczęły się rozszerzać w całym Kościele Katolickim oraz w niewielkie liczbie wspólnot anglikańskich, przychylnych jedności z biskupem Rzymu; jednakże to zbliżenie, z przyczyn teologicznych, zostało odrzucone przez wielu chrześcijan spoza Kościoła Rzymskokatolickiego. Ojciec Paul pozostawił daty 18-25 stycznia, ale zmienił nazwę na: Powszechny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, który w jego zamierzeniu miał służyć modlitwie o jedność Kościoła tak jak chciał tego Chrystus.

***
Polska Rada Ekumeniczna (PRE) swymi korzeniami sięga czasów II wojny światowej. Formalnie zarejestrowana została w 1946 r., tj. jeszcze przed oficjalnym powstaniem Światowej Rady Kościołów. W jej skład wchodzą aktualnie następujące Kościoły: Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny, Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, Kościół Ewangelicko-Reformowany w RP, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP, Kościół Polskokatolicki w RP, Kościół Starokatolicki Mariawitów w RP, Kościół Chrześcijan Baptystów w RP. Chrześcijańska Akademia Teologiczna, Towarzystwo Biblijne w Polsce mają status członków stowarzyszonych.

Zobacz także:
– List Rady ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski na stulecie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan
– Broszura na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan
– Biuletyn Ekumeniczny

(md/ na podst. materiałów Rady ds. Ekumenizmu KEP © Biuro Prasowe KEP 2008)

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *