Jankowski Marian OFM


o. dr Marian Henryk Jankowski – urodzony 22 lipca 1956 w Tychach – jako syn Feliksa i Małgorzaty z domu Mildner, ochrzczony w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cielmicach.
Po ukończeniu szkoły podstawowej w Cielmicach w 1971r, podjął naukę w Techniku Przemysłu Spożywczego w Katowicach-Szopienicach, które ukończył maturą.

W 1977 roku wstąpił do Zakonu Franciszkanów Prowincji Najświętszej Marii Panny w Katowicach-Panewnikach. A w 1978 r. rozpoczął studia teologiczno-filozoficzne w Wyższym Seminarium Duchownym Franciszkanów w Katowicach-Panewnikach.

18 kwietnia 1984 z rąk Ks. biskupa Herberta Bednorza przyjął święcenia kapłańskie.

Jeszcze jako diakon uzyskał tytuł magistra teologii na Papieskie Akademii Teologiczne w Krakowie.
W 1990r. obronił pracę doktorską „Problem powołania w postulowanej katechezie młodzieży” na wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
Był rektorem Wyższe Seminarium Duchowne Braci Mniejszych w Katowicach w latach 1991-1998.

W latach 1996-2002 by członkiem Komisji liturgicznej Archidiecezji Katowickiej, a od 2002 roku należy do tej samej Komisji w Diecezji Bielsko-Żywieckiej.

Aktualnie wykłada na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach; Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie; Instytut Nauk o Edukacji, wykłada Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych w Katowicach: Pedagogikę, Pedagogikę specjalną, Dydaktykę
Przebywa w domu zakonnym Ojców Franciszkanów w Górkach Wielkich.

Publikacje:
Rodzina dla Europy czy Europa dla rodziny? – Współczesna rodzina w myśli Jana Pawła II – zagrożenia i problemy
„W nurcie formacji katechetów” – Cieszyn 2000
„Problemy wychowania w katechezie” – Cieszyn 2001
„Tychy-Cielmice. U źródeł św. Jana” -Górki Wielkie 2005

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: