2011 Remonty i inwestycje w parafii

– rozbudowa żyrandoli w kościele o dodatkowy człon oświetleniowy
– zakup nowego obrazu do prezbiterium – „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”
– umieszczenie pod tynkiem instalacji grzewczej i malowanie zakrystii ministranckiej
– malowanie salki katechetycznej
– malowanie części parkanu kościelnego i parkanu cmentarnego
– założenie zadaszenia nad wejściem do kaplicy cmentarnej
– założenie nowego okna w kaplicy cmentarnej
– malowanie zewnętrznej fasady kaplicy cmentarnej
– odnowienie kaplicy św. Jana Nepomucena
– posadzenie nowych krzewów przy kościele i drzewek przy parkingu cmentarnym
– założenie oświetlenia krzyża na Osiedlu „Ogrodnik”
– zakup nowego nagłośnienia przenośnego
– zakup nowego oświetlenia dekoracyjnego
– zakup nowych ornatów, bielizny liturgicznej i ołtarzowej
– zakup nowej monstrancji jako wotum wdzięczności Parafian za beatyfikację Jana Pawła II
– zakup nowej dekoracji do szopki bożonarodzeniowej
– remont i malowanie klatki schodowej na probostwie z założeniem nowych okien

Zamierzenia inwestycyjne na rok 2012 r. :
– odnowienie ławki i balustrady na chórze
– dostosowanie kolorystyczne prospektu zabytkowych organów
– odnowienie konfesjonału
– budowa parkingu przykościelnego
– remont dachu probostwa
– remont wieży kościelnej
– założenie automatyki do dzwonów kościelnych

List księdza Proboszcza

Drodzy Parafianie !
W I Niedzielę Adwentu rozpoczęliśmy wraz całym Kościołem nowy Rok Liturgiczny, któremu towarzyszy hasło „ Kościół naszym Domem”. Obecny Rok Duszpasterski ma nas wszystkich skłonić do głębszej refleksji nad naszą przynależnością do Wspólnoty Kościoła. Przez Sakrament Chrztu św. zostaliśmy włączeni jako Dzieci Boże w komunię z Bogiem i we wspólnotę z Kościołem. Jak wskazywał już Błogosławiony Papież Jan Paweł II, to właśnie w Kościele i przez Kościół dokonuje się nasze uświęcenie. Prostą drogą do Wspólnoty Zbawionych w niebie jest nasze, jako ludzi wierzących, uczestnictwo i zaangażowanie w życie Wspólnoty Parafialnej, która jest cząstką wielkiej Wspólnoty Kościoła Powszechnego.
Dziś, kiedy pomniejsza się znaczenie Wspólnoty Rodzinnej, jako najważniejszej, podstawowej i niezastąpionej wspólnoty życia społecznego, potrzeba nam ludziom wiary, nowej świadomości, podobnej do tej , którą mieli pierwsi chrześcijanie, świadomości, że jesteśmy Kościołem – wspólnotą ludzi tych samych wartości i jednego serca. Dokumenty Kościoła przypominają, że Rodzina jest Domowym Kościołem, a Kościół naszym Domem. W jedności i wspólnocie z Bogiem i między sobą jest nasza siła! Potrzeba zatem dziś, w tych trudnych i „dziwnych czasach”, powrotu każdego z nas do pierwotnej miłości i wspólnoty, aby obronić to co wartościowe w życiu człowieka, co święte w życiu katolika, chrześcijanina i to co kształtuje naszą tożsamość religijną, narodową i europejską. Gdy człowiek jest sam łatwo mu pobłądzić, łatwo go złamać. Gdy będziemy razem, jako niewielka Wspólnota Parafialna, prawdziwie możemy być zaczynem wszystkiego tego co dobre we współczesnym świecie i Kościele ! „Kościół jest naszym Domem”, w znaczeniu Wspólnoty, którą tworzymy i do której należymy, ale też w znaczeniu budynku kościoła. Trudno bowiem wyobrazić sobie szczęśliwe funkcjonowanie Rodziny bez domu. Podobnie jest z Rodziną Parafialną.
Dlatego jako Duszpasterz i Proboszcz zapraszam Wszystkich do budowania naszej Wspólnoty Parafialnej przez udział w co niedzielnej Mszy św. i nabożeństwach w naszym kościele parafialnym. Niech Wasza obecność będzie żywym świadectwem wiary i Waszej odpowiedzialności za innych. Nie obciążajmy naszych sumień grzechem zaniedbania i zgorszenia. Szczególnie Młodym potrzeba dziś czytelnych drogowskazów w życiu, a właśnie my winniśmy nimi być!

Drodzy Parafianie ! Pragnę serdecznie podziękować wszystkim Tym, którzy swoją modlitwą, obecnością, zaangażowaniem i ofiarą budują nasz Żywy Parafialny Kościół i troszczą się o piękno budynku kościoła jako świątyni, w której Bóg zamieszkał wśród swojego Ludu.
W minionych latach dokonaliśmy bardzo wiele – miedzy innymi została założona instalacja ogrzewania kościoła, przeprowadzony został remont dachu kościoła, położono nową posadzka w całym kościele, zainstalowano nowe organy. Gdyby tak wiele udało się również osiągnąć w wymiarze duchowym – jako Duszpasterz odczuwałbym wielkie szczęście !
To co materialne dostrzegamy. To co duchowe kryje się w sercu każdego Parafianina. Proboszcz jest tym, który troszczy się o wzrost życia religijnego swoich Parafian, ale to Pan Bóg daje wzrost, i każdy sam zda sprawę Bogu ze swojego życia !

Po wielu pracach w kościele i na cmentarzu przyszedł teraz czas na remont zewnętrzny probostwa – przebudowę ciągle przeciekającego dachu probostwa i ocieplenie przemarzających ścian zewnętrznych budynku probostwa. Szacunkowy koszt tej inwestycji wynosi 80 000 zł. Projekt prac został zaakceptowany przez naszą Radę Parafialną.

Jeśli Parafianie swoją pomocą i dodatkową ofiarą w wysokości około 200 – 300 zł od każdej Rodziny zaakceptują moją propozycję i prośbę wsparcia tych koniecznych prac, to zamierzone remonty mogłyby rozpocząć się w maju 2012 r.

Na cały Nowy 2012 Rok życzę Wszystkim Parafianom pomyślności, zdrowia, Bożych łask i błogosławieństwa w życiu codziennym, osobistym, rodzinnym, zawodowym i społecznym. Niech Wam Wszystkim, w chwilach pomyślności i szczęścia, ale i w trudnych doświadczeniach, towarzyszy zawsze świadomość tego, że jesteśmy razem, że nikt nie jest sam, że Bóg jest z Wami, że Kościół jest Waszym Domem.

„Szczęść Boże!”
/-/ Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *