Klemens Józef, ksiądz

Urodził się 10 lutego 1933 w Cielmicach w rodzinie Tomasza i Weroniki z d. Seweryn. Brat Jana Klemensa
Po ukończeniu szkoły podstawowej w 1948 roku kontynuował naukę w gimnazjum, a następnie w Niższym Seminarium Duchownym im. św. Jacka w Katowicach. Po otrzymaniu świadectwa maturalnego w 1952 roku wstąpił do Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie.

Józef Klemens ksiądz

Józef Klemens ksiądz

23 czerwca 1957 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bpa Herberta Bednorza w katedrze Chrystusa Króla w Katowicach. W ramach zastępstwa wakacyjnego pełnił posługę duszpasterską w Chełmie Śląskim, a następnie został ustanowiony wikarym w Michałkowicach. W latach 1961-1968 był wikarym w Bazylice Matki Bożej Piekarskiej, skąd na jeden rok przeszedł do pracy w parafii św. Antoniego w Rybniku. 1 września 1969 został ustanowiony proboszczem w parafii św. Józefa w Piekarach-Józefce. Jeszcze w lutym 1969 roku jego poprzednik, ks. Jerzy Pietrucha, uzyskał zgodę władz na rozbudowę kaplicy.

Ks. Klemens podjął jednak starania o zgodę na wybudowanie nowego kościoła, którą w efekcie uzyskał 12 września 1974. Tempo prac budowlanych pozwoliło na poświęcenie nowego kościoła już 12 grudnia 1976, którego dokonał ordynariusz katowicki bp H. Bednorz. W sierpniu 1979 roku otrzymał nominacje na proboszcza w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Szopienicach. Efektem jego długoletniej pracy było wybudowanie m.in. domu katechetycznego.
W 2000 roku przeszedł na emeryturę, pozostając w swojej dotychczasowej parafii.


Bibliografia
www.jozefka.katowice.opoka.org.pl;
H. M. Jankowski, Tychy-Cielmice. U źródeł św. Jana, Górki Wielkie 2005, s. 72.

zdjęcie ze strony: http://encyklo.pl

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: