Niedziela Palmowa

Parafianom i Gościom życzę, aby Dni Wielkiego Tygodnia,
przez doświadczenie Miłości Boga ukazanej nam w krzyżowej męce
Bożego Syna, umocniły naszą odnowioną jedność z Bogiem i ludźmi,
ugruntowały naszą wiarę, gotową do świadectwa o zwycięstwie
Miłości i Prawdy, nad złem, słabością i grzechem.

Ks. Proboszcz

Wielki Tydzień – wywiad ks Piotra Wojszczyka
 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

Dzisiejsze czytania: procesja z palmami: Mk 11,1-19 lub J 12,12-16
msza: Iz 50,4-7: Ps 22,8-9.17-20.23-24; Flp 2,6-11; Flp 2,8-9; Mk 14,1-15,47

Dzisiaj przeżywamy VI Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Palmową Męki Pańskiej ,
rozpoczynającą obchód Wielkiego Tygodnia, w którym uobecniać będziemy Mękę i Śmierć
naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj – poświęcenie palm na początku każdej Mszy św.

Msza św. o godz. 10.00 – rozpocznie się poświęceniem palm na placu za kościołem
i uroczystą procesją do kościoła.

Dziś o godz. 15.15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.

Ojcu Flawiuszowi dziękujemy za głoszone nam w tym roku kazania pasyjne.

Popołudniowa Msza św. – o godz. 16.00.

Dzisiaj przed kościołem po każdej Mszy św., można złożyć do koszyczka – ofiary na kwiaty, dekorację Bożego Grobu i Ciemnicy, oraz świąteczny wystrój naszego kościoła.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii.

Serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie składane ofiary.

Dzisiaj – w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, o godz. 14.00 – rozpocznie się
doroczne spotkanie Młodzieży całej naszej archidiecezji, w ramach Światowego Dnia Młodzieży.

W Wieki Poniedziałek i Wielki Wtorek , od godz. 8.30 – przedświąteczne odwiedziny

Chorych i Starszych Parafian z Sakramentami świętymi.
Proszę o zgłoszenie tych Osób w zakrystii.

W zakrystii można też zgłosić te Osoby Chore i Starsze, którym Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii,
mają przynieść do domu Komunię św. w dni Świat Wielkanocnych.

We Wielki Wtorek – o godz. 17.30 – Nabożeństwo do św. Ojca Pio.

O godz. 18.30 – liturgiczne spotkanie Ministrantów, Lektorów i Dzieci Maryi.

W Wielką Środę – okazja do Spowiedzi św. rano od godz. 7.30, i wieczorem od 17.00 – 19.30.

Zapraszam do Spowiedzi św. Dzieci, Młodzież i Dorosłych.

Posługą konfesjonału będzie służył również Ks. Gość !

Od godz. 16.30 do 19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistego,

modlitewnego przygotowania do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego.

Na godz. 19.30 – proszę o sprzątanie kościoła mieszkańców ul. Jedności / od strony szkoły /.

O sprzątanie kościoła w Wielką Sobotę, po zakończeniu Liturgii Wigilii Paschalnej –
proszę mieszkańców ul. Ziołowej i Małej.

Dziękuję mieszkańcom ul. Łęgowej za przedświąteczne sprzątanie kościoła w minioną sobotę.

Dziękuję Panom za pomoc w załadowaniu i wywiezieniu śmieci ze cmentarza, w minionym tygodniu.

W Wielki Czwartek w godzinach dopołudniowych, w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach,
pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Śląskiego – Msza św. Krzyżma św.
i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich przez Prezbiterium Archidiecezji.

Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy w
Wielki Czwartek ,
udziałem całej Parafii we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30.

Jest to dzień Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii
i Sakrament Kapłaństwa.

W tym dniu, jak Uczniowie w Wieczerniku, chcemy uczestniczyć w pełni we Mszy św.
przystępując do Komunii św. pod dwiema postaciami.

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00.

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia.

Wielki Piątek jest Pamiątką Męki Pana Jezusa.

W tym dniu wszystkich wierzących obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz.7.30.

Droga Krzyżowa i Adoracja relikwii Krzyża św. – o godz. 8.30.

Koronka do Miłosierdzia Bożego – o godz. 15.00.

Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.30 :

składa się ona z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii św.

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na Boży Grób w Jerozolimie i na Ziemię Świętą.

Na zakończenie – Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Bożego Grobu.

Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie i Adoracja Krzyża trwać będzie do godz. 22.00.

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia.

Bardzo proszę, aby Parafianie na Wielki Piątek przyozdobili kwiatami przydrożne krzyże
i zapalili intencyjne świece.

Wielka Sobota jest dniem zadumy, ciszy i modlitwy przy Panu Jezusie spoczywającym w Grobie,
a także dniem Adoracji Krzyża Świętego.

Zachowajmy w tym dniu wstrzemięźliwość od potraw mięsnych do zakończenia wieczornej
liturgii Wigilii Paschalnej.

Od godz. 7.30 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie i Adoracja Krzyża.

Święcenie potraw wielkanocnych – o godz. 14.00 i 15.00.

Okazja do Spowiedzi św.:

  • w Wielką Środę – od godz. 17.00 – 19.30
  • w Wielki Czwartek – od godz. 14.00 – 18.00
  • w Wielki Piątek – od godz. 9.30 – 11.00 i od 15.30 – 18.00
  • w Wielką Sobotę – od godz. 9.30 – 11.30 i od 15.30 – 18.00

Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego
rozpocznie się na placu za kościołem – o godz. 20.00 – poświęceniem ognia i paschału.

Po Liturgii Słowa rozpocznie się Liturgia Chrzcielna z poświęceniem wody chrzcielnej,
wody święconej i odnowieniem przez całą Parafię przyrzeczeń Chrztu św.
Proszę przynieść na Liturgię Paschalną wodę i świece.

Następną częścią Liturgii – jest Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego
i Uroczysta Procesja Rezurekcyjna.

Kolekta w Wielką Sobotę przeznaczona będzie na nasze potrzeby parafialne.

Bardzo serdecznie zapraszam Wszystkich Parafian i Gości – Dorosłych, Młodzież i Dzieci
do czynnego i pełnego uczestnictwa w Liturgii Świętego Triduum Paschalnego.

W te dni możemy zyskać odpust zupełny.

Kazania podczas liturgii tych Świętych Dni wygłosi Ks. dr Józef Kozyra, biblista,
a także będzie służył posługą konfesjonału w godzinach popołudniowych.

Spotkania Służby Liturgicznej: – w Wielki Czwartek – o godz. 11.30
– w Wielki Piątek – o godz. 10.00
– w Wielką Sobotę – o godz. 10.00.

Obchód Niedzieli Wielkanocnej Zmartwychwstania Pańskiego

rozpoczniemy Procesją Zmartwychwstania i Mszą św. o godz. 8.00.

Następne Msze św. o godz. 10.00 i 11.30.

O godz. 15.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na nasze potrzeby parafialne.

W Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 16.00.

O godz. 15.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ.
i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zachęcam do lektury naszej gazetki parafialnej „Głos św. Jana Chrzciciela”, „Gościa Niedzielnego”
i „Małego Gościa Niedzielnego”.

Przed kościołem i w zakrystii można nabyć kartki świąteczne, świece „Caritas”– w formie paschału –
do liturgii paschalnej i na stół wielkanocny.

Ofiara składana przy okazji zakupu świecy „Caritas” jest pomocą materialną
dla biednych i bezdomnych dzieci.


 

Porządek nabożeństw 29.03.2015 r. – 6.04.2015 r.
Wielki Tydzień i Wielkanoc

WIELKI TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela, 29.03.2015 r., VI Niedziela Wielkiego Postu,
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Poświęcenie palm – na początku każdej Mszy św.
Spowiedź św. : od godz. 7.30 i 9.30

7.15 – Różaniec święty

8.00 – Do Bożej Opatrzności z podziękowaniem za kanonizację św. Jana Pawła II,
w intencji Papieża Franciszka, emeryta – papieża Benedykta XVI,
za powołanych do służby Bożej, Duszpasterzy, o pokój na świecie, za naszą Ojczyznę,
Kościół w Polsce, Radio Maryja, Telewizję Trwam, Rodzinę Radia Maryja,
Rodziny nasze, Młodzież i Dzieci, oraz całą naszą Parafię

10.00 – Poświęcenie palm na placu za kościołem i uroczysta procesja

Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Kalwaryjskiej, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę –
w intencji Pani Elżbiety Pluta, z okazji 50 rocznicy urodzin,
oraz o Boże łaski dla całej Rodziny

15.15 – Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

16.00 – za + Krystynę Widuch, ++ z pokrewieństwa,
oraz + syna Andrzeja Widuch, w 3 rocznicę śmierci

Wielki Poniedziałek, 30.03.2015 r.

Przedświąteczne odwiedziny Chorych i Starszych Parafian po domach – od godz. 8.30

Spowiedź św. : od godz. 17.30

18.00 – za ++ Weronikę i Karola Gniza, syna Alojzego, córkę Genowefę, oraz dwóch zięciów

Wielki Wtorek, 31.03.2015 r.

Przedświąteczne odwiedziny Chorych i Starszych Parafian po domach – od godz. 8.30

Spowiedź św. : od godz. 17.00

17.30 – Nabożeństwo do św. Ojca Pio

18.00 – za ++ rodziców Karola i Krystynę Janik, brata Ryszarda,
dziadków z rodziny Janik, Kroczek, Piekarczyk i Bawoł

Wielka Środa, 1.04.2015 r.

Spowiedź św. : od godz. 7.30

8.00 – Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie i dalszą Bożą opiekę – w pewnej intencji

16.30 do 19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Spowiedź św. : od godz. 17.00 – 19.30 / Dzieci, Młodzież i Dorośli /

Święte Triduum Paschalne:

Wielki Czwartek, 2. 04. 2015 r.

Dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Spowiedź św. : dla Dorosłych – od godz. 14.00 – 18.00

Godz. 18.30 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej

w intencji Parafian, Ks. Proboszcza i wszystkich Kapłanów i Duszpasterzy

Do godz. 22.00 – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia

Wielki Piątek, 3. 04. 2015 r.

Dzień Męki Pańskiej

Od godz. 7.30 do 18.30 – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

Godz. 8.30 – Droga Krzyżowa i Adoracja relikwii Krzyża Świętego

Spowiedź św. : dla Dorosłych – od godz. 9.30 – 11.00
– od godz. 15.30 – 18.00

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 18.30 – Liturgia Męki Pańskiej

Do godz. 22.00 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie, Adoracja Krzyża

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia

Wielka Sobota, 4. 04. 2015 r.

Dzień modlitwy i ciszy

Od godz. 7.30 do 18.30 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie, Adoracja Krzyża

Spowiedź św. : dla Dorosłych – od godz. 9.30 – 11.30
– od godz. 15.30 – 18.00

Święcenie potraw wielkanocnych – o godz. 14.00 i 15.00

Wigilia Paschalna

Godz. 20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Msza św. Rezurekcyjna :
1. W intencji Parafian – jako dziękczynienie
za łaskę Chrztu św. i dar Dziecięctwa Bożego,
o Boży dar pokoju i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa

  1. Za ++ Zalecanych przy Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali

Procesja Rezurekcyjna

Niedziela, 5. 04. 2015 r., WIELKANOC,
Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Przed Mszą św. o godz. 8.00 – procesja Zmartwychwstania Pańskiego

8.00 – Za Parafian – o Boże łaski i dar Pokoju Zmartwychwstałego Chrystusa

10.00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo –
w intencji Państwa Lidii i Jana Janik, oraz Ich Dzieci z Rodzinami

11.30 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Kalwaryjskiej, z podziękowaniem
za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo –
w intencji Rodziny Państwa Bogumiły i Bogusława Janik, oraz Ich Dzieci z Rodzinami,
oraz o opiekę Aniołów Stróżów dla Wnuczek : Klary i Poli

15.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

Poniedziałek, 6. 04. 2015 r., Poniedziałek Wielkanocny

8.00 – za ++ rodziców: Jana – w 30 rocznicę śmierci, i Marię – w 15 rocznicę śmierci, Zielińskich,
oraz Lucynę i Mieczysława Czech

10.00 –

15.30 – Uroczyste Nieszpory Świąteczne

16.00 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Fatimskiej, z podziękowaniem
za odebrane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę –
w intencji Pani Cecylii Plucik, oraz Jej Dzieci z Rodzinami

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *