I Niedziela Wielkiego Postu

Dzisiejszą, I Niedzielę Wielkiego Postu, przeżywamy wraz z całym Kościołem jako Niedzielę Trzeźwości.

Kościół zachęca wszystkich Wiernych do zachowania w Wielkim Poście wstrzemięźliwości i abstynencji od alkoholu. Dziś po każdej Mszy św. – odprawimy Nabożeństwo ekspiacyjne za wszystkie nasze grzechy i zaniedbania – polecając się Miłosierdziu Bożemu.

Dzisiaj: – o godz. 15.15 – odprawimy pierwsze Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, które w tym roku wygłosi Ks. Krzysztof Szota, wikariusz parafii św. Krzysztofa w Tychach. – o godz. 16.00 – popołudniowa Msza św.

Kolekta dzisiejsza, jako specjalna, przeznaczona jest na opłacenie energii elektrycznej w związku z ogrzewaniem kościoła.

W przyszłą niedzielę – kolekta będzie tzw. Jałmużną postną, jako nasz dar materialny na rzecz ubogich, będący zadośćuczynieniem za korzystanie z różnego rodzaju dyspens, których udziela nam Kościół w ciągu całego roku. Serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie składane ofiary.

Dzisiaj przypada też Święto świętych Cyryla i Metodego, Patronów Europy, oraz wspomnienie św. Walentego, biskupa.

We wtorek: – o godz. 17.00 – Nabożeństwo do św. Ojca Pio,

W III piątek miesiąca:
– od godz. 15.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Koronka do Miłosierdzia Bożego
– od godz. 16.45 – okazja do Spowiedzi św.
– o godz. 17.00 – zakończenie Adoracja Najświętszego Sakramentu błogosławieństwem, Modlitwa do Miłosierdzia Bożego, Nabożeństwo Drogi Krzyżowej z modlitwą za Zmarłych zalecanych, adoracja relikwii Krzyża św.
– o godz. 18.00 – Msza św. szkolna.

Zalecki, wypominki za Zmarłych, za których modlić się będziemy podczas Nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali – można składać w zakrystii.

W przyszłą – II Wielkiego Postu – modlić się będziemy w intencji Misji świętych i Misjonarzy. Przed kościołem – doroczna zbiórka na Krajowy Fundusz Misyjny.

Zachęcam Parafian do zapoznania się z terminarzem i zapraszam do udziału w rekolekcjach zamkniętych w domach rekolekcyjnych naszej archidiecezji w Brennej, Kokoszycach i Panewnikach. Szczegółowy plan rekolekcji wywieszony jest w gablotce, w przedsionku kościoła.

Zachęcam do lektury naszej gazetki parafialnej „Głos św. Jana Chrzciciela” i „Gościa Niedzielnego”.

Dziękuję mieszkańcom ul. Jedności za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu.

O sprzątanie kościoła w poniedziałek, o godz. 18.15 i w sobotę, o godz. 8.45 – proszę mieszkańców ul. Cielmickiej.

Dziękuję Wszystkim Parafianom za ofiary składane za miejsca w ławkach, i zamawiane intencje mszalne na rok 2016.

Są jeszcze wolne intencje mszalne w pierwszych miesiącach 2016 roku.

Proszę o przedłużenie w kancelarii parafialnej, rezerwacji miejsc grobowych sprzed 1992 roku -25 lat od pochówku.

Tegoroczne Wielkopostne Rekolekcje Parafialne odbędą się w naszej Parafii od V Niedzieli Wielkiego Postu, do środy – od 13 do 16 marca 2016 r., zaś Szkolne Rekolekcje Wielkopostne odbędą się od poniedziałku do środy, od 14 do 16 marca 2016 r. Rekolekcje wygłosi Ks. Krzysztof Szota, wikariusz parafii św. Krzysztofa w Tychach.

Wszystkich, którzy planują w tym roku zawrzeć sakramentalny związek małżeński, zapraszam do udziału w Parafialnym Dniu Skupienia dla Narzeczonych, połączonym z Nauką Przedślubną, okazją do Spowiedzi św. i wspólną modlitwą. Dzień Skupienia odbędzie się w naszym kościele – w sobotę przed Niedzielą Palmową – 19 marca br., o godz. 16.30.

W Jubileuszowym Roku Miłosierdzia doświadczyć miłosierdzia i miłosierdziem obdarzyć!” Wielkopostne Rekolekcje Parafialne 13 – 16 marca 2016 r.


Niedziela – 13. 03. 2016 r.

godz. 8.00, 10.00, 11.30, 16.00 – Msza św. z Nauką Rekolekcyjną dla Wszystkich godz. 11.30 – Msza św. z udziałem Dzieci i błogosławieniem małych Dzieci godz. 15.15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym godz. 17.15 – Nauka Rekolekcyjna dla Mężczyzn

Poniedziałek – 14. 03. 2016 r.

godz. 8.00 – Msza św. z Nauką Rekolekcyjną dla Wszystkich Nabożeństwo w intencji Rodzin naszej Parafii
godz. 10.00 – Spotkanie Rekolekcyjne dla Dzieci Szkolnych i Przedszkolnych
godz. 11.30 – Spotkanie Rekolekcyjne dla Młodzieży Gimnazjum
godz. 17.45 – Nabożeństwo w intencji Rodzin naszej Parafii
godz. 18.00 – Msza św. z Nauką Rekolekcyjną dla Wszystkich
godz. 19.00 – Nauka Rekolekcyjna dla Kobiet

Wtorek – 15. 03. 2016 r.

godz. 8.00 – Msza św. w intencji Seniorów naszej Parafii i Osób Chorych z udzielaniem Sakramentu Namaszczenia Chorych.  Nabożeństwo do św. Ojca Pio z adoracją relikwii; po Mszy św. i Nabożeństwie – spotkanie w sali parafialnej

godz. 10.00 – Spotkanie Rekolekcyjne dla Młodzieży Gimnazjum
Spowiedź św. Dzieci Szkolnych

godz. 11.30 – Spotkanie Rekolekcyjne dla Dzieci Szkolnych i Przedszkolnych
Spowiedź św. Młodzieży Gimnazjum

godz. 17.30 – Nabożeństwo do św. Ojca Pio z adoracją relikwii i modlitwa Koronki do Miłosierdzia Bożego

godz. 18.00 – Msza św. z Nauką Rekolekcyjną dla Wszystkich

godz. 19.30 – Msza św. młodzieżowa z Nauką Rekolekcyjną dla Młodzieży

Od godz. 19.00 – okazja do Spowiedzi św. dla Młodzieży

Środa – 16. 03. 2016 r.

godz. 8.00 – Msza św. z końcową Nauką Rekolekcyjną dla Wszystkich. Błogosławieństwo Rekolekcyjne z odpustem zupełnym Nabożeństwo do Matki Bożej, z zawierzeniem Parafii
godz. 10.30 – Msza św. Rekolekcyjna dla Dzieci i Młodzieży
godz. 17.45 – Nabożeństwo do Matki Bożej, z zawierzeniem Parafiigodz.
18.00 – Msza św. z końcową Nauką Rekolekcyjną dla Wszystkich Błogosławieństwo z odpustem zupełnym na zakończenie Rekolekcji Kolekta w tym dniu, jako podziękowanie za wygłoszone rekolekcje, przeznaczona będzie na potrzeby pastoralno – katechetyczne.

Spowiedź św. rekolekcyjna dla Dorosłych i starszej Młodzieży:
Niedziela – pół godziny przed każdą Mszą św.
Poniedziałek , wtorek i środa – rano od godz. 7.30 – wieczorem od godz. 17.00

Rekolekcje wygłosi – Ks. Krzysztof Szota, Wikariusz parafii św. Krzysztofa w Tychach

Wszystkich Parafian serdecznie zapraszam do udziału i proszę o modlitwę w intencji naszych Rekolekcji Wielkopostnych, a także o światło Ducha św. dla Księdza Rekolekcjonisty.

Panie Jezu Chryste, Ty nauczyłeś nas, abyśmy byli miłosierni, jak Ojciec nasz niebieski i powiedziałeś nam, że kto widzi Ciebie, widzi także i Jego. Ukaż nam Twoje oblicze, a będziemy zbawieni. Ty, który jesteś Obliczem widzialnym Ojca niewidzialnego, Boga, który objawia swoją wszechmoc przede wszystkim przez przebaczenie i miłosierdzie, spraw, abyśmy stali się widzialnym obliczem Ciebie, swojego Pana zmartwychwstałego i uwielbionego. Poślij Twojego Ducha Świętego i uświęć wszystkich nas Jego namaszczeniem, aby Jubileusz Miłosierdzia był rokiem łaski od Pana, a Wielkopostne Rekolekcje czasem nawrócenia i uświęcenia łaską Twego miłosierdzia. Prosimy o to za wstawiennictwem Maryi, Matki Miłosierdzia, Ciebie, który z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen


Porządek nabożeństw 14.02.2016 r. – 21.02.2016 r.

Niedziela, 14.02.2016 r., I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Niedziela Trzeźwości, Święto św. Cyryla i Metodego – Patronów Europy,wspomnienie św. Walentego, biskupa

8.00 – za + Czesława Fijoł, oraz ++ rodziców z obu stron
10.00 – Do Miłosierdzia Bożego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę, błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego w całym dorosłym życiu – w intencji Hanny Germanek, z okazji 18 rocznicy urodzin, oraz Jej Taty – Leszka – z okazji 50 rocznicy urodzin
15.15 – Gorzkie Żale i kazanie pasyjne
16.00 – za ++ Helenę i Franciszka Niemiec, rodziców, rodzeństwo, córkę, zięcia,Annę i Ludwika Jazowy

Poniedziałek, 15.02.2016 r.

17.30 – za ++ Roberta i Weronikę Bieroński, oraz ++ z rodziny Gniza

Wtorek, 16.02.2016 r.

17.00 – Nabożeństwo do św. Ojca Pio

17.30 – za ++ Jerzego i Helenę Klimas, syna Jana; Stefana i Marię Blacha, syna Józefa

Środa, 17.02.2016 r.

8.00 – za ++ Annę i Jana Korbel, Franciszka i Ludwika Biolik, Zofię Jarek, oraz ++ z pokrewieństwa

Czwartek, 18.02.2016 r.

17.30 – za ++ Józefa i Marię Senczek, dwie córki, syna, zięcia i wnuka

Piątek, 19.02.2016 r., III piątek miesiąca

15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.00 – 17.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu; modlitwa do Miłosierdzia Bożego

17.00 – Nabożeństwo Drogi Krzyżowej i adoracja relikwii Krzyża świętego

18.00 – za + Ludwika Kostka, oraz ++ rodziców i rodzeństwo

Sobota, 20.02.2016 r.

7.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzinki

8.00 – za ++ rodziców : Annę Twardowską , w 1 rocznicę śmierci i Edwarda Twardowskiego

Niedziela, 21.02.2016 r., II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

8.00 – Do Miłosierdzia Bożego, Matki Bożej Fatimskiej i św. Jana Pawła II, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Bożą i błogosławieństwo – w intencji Pana Konrada Janik, z okazji 80 rocznicy urodzin

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę Bożą i błogosławieństwo – w intencji Państwa Jolanty i Jana Cubek, z okazji 40 rocznicy ślubu, oraz o łaski Boże dla Ich Wnuka – Dawida Kłos, z okazji 18 rocznicy urodzin

15.15 – Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

16.00 – za + Jana i Marię Orocz, Franciszka i Katarzynę Szypuła, oraz ++ z pokrewieństwa

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: