Wielki Tydzień i Wielkanoc

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę, aby Liturgia Wielkiego Tygodnia, uobecniająca wydarzenia zbawcze, pozwoliła doświadczyć w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa wielkiej, przemieniającej i zwyciężającej Miłości Boga, zobowiązującej też do tego, by iść i głosić zwycięstwo Bożego Syna i Jego uświęcającej łaski w nas!
Ks. Proboszcz

Porządek nabożeństw 9. 04. 2017 r. – 17. 04. 2017 r.
Wielki Tydzień i Wielkanoc

WIELKI TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela, 9.04.2017 r., VI Niedziela Wielkiego Postu, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej

Poświęcenie palm – na początku każdej Mszy św.
Spowiedź św. : od godz. 7.30 i 9.40

8.00 – Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę – w intencji Pana Teodora Rzepka, oraz Jego Dzieci z Rodzinami

10.00 – Poświęcenie palm na placu za kościołem i uroczysta procesja
Do Chrystusa Najwyższego Kapłana – za + Ks. Karola Szojda

15.15 – Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

16.00 – za + Krystynę i Pawła Widuch, męża Jacka i brata Andrzeja

17.00 – Chrzest Dziecka : Olaf Dawid Dreja

Wielki Poniedziałek, 10.04.2017 r.

9.00 – Odwiedziny Chorych i Starszych Parafian z Sakramentami św. po domach

Spowiedź św. : od godz. 17.30

18.00 – za + Lucynę Targiel

Wielki Wtorek, 11.04.2017 r.

9.00 – Odwiedziny Chorych i Starszych Parafian z Sakramentami św. po domach

Spowiedź św. : od godz. 17.00

17.30 – Nabożeństwo do św. Ojca Pio

18.00 – za ++ Alfonsa i Julię Foltyn, czterech synów, dwie synowe, wnuka, wnuczkę, oraz ++ rodziców

Wielka Środa, 12.04.2017 r.

Spowiedź św. : od godz. 7.30

8.00 – za ++ rodziców – w pewnej intencji

17.00 do 19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.00 – Nabożeństwo pokutne

Spowiedź św. : od godz. 17.00 – 19.30 / Dzieci, Młodzież i Dorośli /

Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek, 13. 04. 2017 r.

Dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa

Spowiedź św. : dla Dorosłych – od godz. 14.30 – 18.00

Godz. 18.30 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian, Ks. Proboszcza i wszystkich Kapłanów i Duszpasterzy

Do godz. 22.00 – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia

Wielki Piątek, 14. 04. 2017 r.

Dzień Męki Pańskiej

Od godz. 7.30 do 18.30 – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

Godz. 8.30 – Droga Krzyżowa i Adoracja relikwii Krzyża Świętego

Spowiedź św. : dla Dorosłych – od godz. 9.30 – 11.30 – od godz. 15.30 – 18.00

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 18.30 – Liturgia Męki Pańskiej

Do godz. 22.00 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie, Adoracja Krzyża

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia

Wielka Sobota, 15. 04. 2017 r.

Dzień modlitwy i ciszy

Od godz. 7.30 do 17.30 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie, Adoracja Krzyża

Spowiedź św. : dla Dorosłych – od godz. 9.30 – 11.30 – od godz. 15.30 – 17.30

Święcenie potraw wielkanocnych – o godz. 14.00 i 15.00

Wigilia Paschalna

Godz. 20.30 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Msza św. Rezurekcyjna :
1. W intencji Parafian – jako dziękczynienie za łaskę Chrztu św. i dar Dziecięctwa Bożego, o Boży dar pokoju i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa

  1. Za ++ Zalecanych przy Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali
  2. W intencji Kościoła świętego, naszej Ojczyzny, o pokój w Europie i na świecie

Procesja Rezurekcyjna

Niedziela, 16. 04. 2017 r., WIELKANOC, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Przed Mszą św. o godz. 8.00 – procesja Zmartwychwstania Pańskiego

8.00 – za ++ Martę i Augustyna Noras, córkę Łucję i czterech zięciów : Czesława, Wiktora, Eryka i Antoniego

10.00 – Do Dzieciątka Koletańskiego i Matki Bożej Kalwaryjskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo – w intencji Rodziny Państwa Bogumiły i Bogusława Janik, oraz o Dary Ducha św. i opiekę św. Aniołów Stróżów – dla Wnuczek : Klary, Poli i Laury

11.30 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo – w intencji Państwa Lidii i Jana Janik, z okazji 60 rocznicy urodzin, oraz o łaski Boże dla Ich Dzieci z Rodzinami

15.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

Poniedziałek, 17. 04. 2017 r., Poniedziałek Wielkanocny

8.00 – Do Opatrzności Bożej i Chrystusa Zmartwychwstałego, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo – w intencji Państwa Krystyny i Jana Bieroński, oraz Ich Dzieci

10.00 – Do Miłosierdzia Bożego, Matki Bożej Fatimskiej i św. Ojca Pio, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo – w intencji Państwa Bernadety i Antoniego Senczek, z okazji 35 rocznicy ślubu, oraz o łaski Boże dla Ich Syna Michała

15.30 – Uroczyste Nieszpory Świąteczne

16.00 – za + syna Adama Bujar – w rocznicę urodzin


Ogłoszenia duszpasterskie

Dzisiaj przeżywamy VI Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, rozpoczynającą obchód Wielkiego Tygodnia, w którym uobecniać będziemy Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj – poświęcenie palm na początku każdej Mszy św. Msza św. o godz. 10.00 – rozpocznie się poświęceniem palm na placu za kościołem i uroczystą procesją do kościoła.

Dziś o godz. 15.15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Ks. Damianowi Szostokowi dziękujemy za głoszone nam w tym roku kazania pasyjne.

Dzisiaj przed kościołem po każdej Mszy św., można złożyć do koszyczka – ofiary na kwiaty, dekorację Bożego Grobu i Ciemnicy, oraz świąteczny wystrój naszego kościoła.

Kolekta dzisiejsza, jako specjalna, kopertowa – w drugą niedzielę miesiąca – przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, na opłacenie rachunku za energię elektryczną, za ogrzewanie kościoła. Serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie składane ofiary.

Dzisiaj – w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, o godz. 14.00 – rozpocznie się doroczne spotkanie Młodzieży całej naszej archidiecezji.

Okazja do Spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu – według zamieszonego planu:
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej od godz. 7.30 – 8.00 i od godz. 9.40 – 10.00
Wielki Poniedziałek od godz. 17.30 – 18.00
Wielki Wtorek od godz. 17.00 – 18.00
Wielka Środa od godz. 7.30 – 8.00 i od godz. 17.00 – 19.30 / Dzieci, Młodzież i Dorośli /
Wielki Czwartek od godz. 14.30 – 18.00
Wielki Piątek od godz. 9.30 – 11.30 i od godz. 15.30 – 18.00
Wielka Sobota od godz. 9.30 – 11.30 i od godz. 15.30 – 17.30

W Wieki Poniedziałek i Wielki Wtorek , od godz. 9.00 – przedświąteczne odwiedziny Chorych i Starszych Parafian z Sakramentami świętymi. Proszę o zgłoszenie tych Osób w zakrystii. W zakrystii można też zgłosić te Osoby Chore i Starsze, którym Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, mają przynieść do domu Komunię św. w dni Świąt Wielkanocnych.

We Wielki Wtorek – o godz. 17.30 – Nabożeństwo do św. Ojca Pio.

W Wielką Środę – zapraszam do Spowiedzi św. Dzieci, Młodzież i Dorosłych.

Od godz. 17.00 do 19.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i okazja do osobistego, modlitewnego przygotowania do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego.

O godz. 17.00 – Nabożeństwo pokutne.

Od Wielkiej Środy posługą konfesjonału będzie służył również Ks. dr Andrzej Uciecha!

O sprzątanie kościoła w Wielką Środę, o godz. 19.30 i w Wielką Sobotę, po zakończeniu Liturgii Wigilii Paschalnej – proszę mieszkańców ul. Łęgowej, Ziołowej i Małej.
Dziękuję mieszkańcom ul. Górnej, Bieruńskiej i Na Wzgórzu za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu.
Dziękuję Panom za pomoc w załadowaniu i wywiezieniu śmieci ze cmentarza, w minionym tygodniu.

W Wielki Czwartek w godzinach dopołudniowych, w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Śląskiego – Msza św. Krzyżma św. i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich przez Prezbiterium Archidiecezji.

Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek, udziałem całej Parafii we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30. Jest to dzień Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa. W tym dniu, jak Uczniowie w Wieczerniku, chcemy uczestniczyć w pełni we Mszy św. przystępując do Komunii św. pod dwiema postaciami. Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00.

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia.

Wielki Piątek jest Pamiątką Męki Pana Jezusa. W tym dniu wszystkich wierzących obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz.7.30.

Droga Krzyżowa i Adoracja relikwii Krzyża św. – o godz. 8.30.

Koronka do Miłosierdzia Bożego – o godz. 15.00.

Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.30: składa się ona z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii św.

Kolekta w tym dniu, i ofiary składane przy adoracji Krzyża – przeznaczone będą na Boży Grób w Jerozolimie i na Ziemię Świętą.

Na zakończenie – Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Bożego Grobu.

Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie i Adoracja Krzyża trwać będzie do godz. 22.00.

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia.

Bardzo proszę, aby Parafianie na Wielki Piątek przyozdobili kwiatami przydrożne krzyże i zapalili intencyjne świece.

Wielka Sobota jest dniem zadumy, ciszy i modlitwy przy Panu Jezusie spoczywającym w Grobie, a także dniem Adoracji Krzyża Świętego. Zachowajmy w tym dniu wstrzemięźliwość od potraw mięsnych do zakończenia wieczornej liturgii Wigilii Paschalnej.

Od godz. 7.30 – 17.30 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie i Adoracja Krzyża.

Święcenie potraw wielkanocnych – o godz. 14.00 i 15.00.

Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego rozpocznie się na placu za kościołem – o godz. 20.30 – poświęceniem ognia i paschału. Po Liturgii Słowa rozpocznie się Liturgia Chrzcielna z poświęceniem wody chrzcielnej, wody święconej i odnowieniem przez całą Parafię przyrzeczeń Chrztu św. Proszę przynieść na Liturgię Paschalną wodę i świece. Następną częścią Liturgii – jest Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego i Uroczysta Procesja Rezurekcyjna.

Kolekta w Wielką Sobotę przeznaczona będzie na nasze potrzeby parafialne.

Bardzo serdecznie zapraszam Wszystkich Parafian i Gości – Dorosłych, Młodzież i Dzieci do czynnego i pełnego uczestnictwa w Liturgii Świętego Triduum Paschalnego. W te dni możemy zyskać odpust zupełny.

Kazania podczas liturgii tych Świętych Dni wygłosi Ks. Benedykt Borkowy, emerytowany Proboszcz parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Tychach.


Spotkania Służby Liturgicznej: – w Wielki Czwartek – o godz. 11.30
– w Wielki Piątek – o godz. 10.00
– w Wielką Sobotę – o godz. 10.00.


Obchód Niedzieli Wielkanocnej Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy Procesją Zmartwychwstania i Mszą św. o godz. 8.00. Następne Msze św. o godz. 10.00 i 11.30. O godz. 15.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na nasze potrzeby parafialne.

W Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 16.00. O godz. 15.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ. i Katolicki Uniwersytet Lubelski.


Zachęcam do lektury naszej gazetki parafialnej „Głos św. Jana Chrzciciela”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.

Przed kościołem i w zakrystii można nabyć kartki świąteczne, świece „Caritas”– w formie paschału – do liturgii paschalnej i na stół wielkanocny.

Ofiara składana przy okazji zakupu świecy „Caritas” jest pomocą materialną dla biednych i bezdomnych dzieci.


Z okazji Roku Maryjnego – przypadającej w tym roku 100 rocznicy objawień fatimskich i 300 rocznicy pierwszej koronacji Obrazu jasnogórskigo – zapraszam na pielgrzymkę po Sanktuariach maryjnych Śląska – w sobotę 13 maja br. Trasa pielgrzymki : Piekary Śl., Turza Śl., Pszów i Rudy Raciborskie. Zapisy w zakrystii. Koszt – 50 zł

 

 

Krzyż przy ul. Cielmickiej

Krzyż przy ul. Cielmickiej

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *