Wielki Tydzień i Wielkanoc

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę, aby przez Liturgię Wielkiego Tygodnia, każdy doświadczył mocy Chrystusowej Miłości zapraszającej do gotowości pójścia za Nim; bo tylko przez Krzyż i Cierpienie można dojść do radości i zwycięstwa Życia i Zmartwychwstania.
Ks. Proboszcz

Porządek nabożeństw 25. 03. 2018 r. – 2. 04. 2018 r.

Wielki Tydzień i Wielkanoc

WIELKI TYDZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ

Niedziela, 25.03.2018 r., VI Niedziela Wielkiego Postu, Niedziela Palmowa Męki Pańskiej Poświęcenie palm – na początku każdej Mszy św.
Spowiedź św. : od godz. 7.40 i 9.40

8.00 – Do Miłosierdzia Bożego, przez wstawiennictwo Matki Bożej Fatimskiej – za + Elżbietę Szojda, w 1 rocznicę śmierci

10.00 – Poświęcenie palm na placu za kościołem i uroczysta procesja Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Kalwaryjskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę – w intencji Rodzin Pluta, Pośpiech, Klapec, Gruszczyk i Bala

15.15 – Gorzkie Żale i kazanie pasyjne

16.00 – za ++ Teodora Skrzydło, rodziców, dwóch braci : Jana i Stanisława, Wojciecha i Anastazję Niemiec, rodziców z obu stron, Helene i Pawła Broncel

Wielki Poniedziałek, 26.03.2018 r.
Spowiedź św. : od godz. 17.30

18.00 – za ++ Agnieszkę i Edwarda Michalski, córkę, zięcia, oraz ++ z rodzin Biolik i Noras

Wielki Wtorek, 27.03.2018 r.
Spowiedź św. : od godz. 17.00

17.30 – Nabożeństwo do św. Ojca Pio

18.00 – za ++ Jadwigę i Franciszka Targiel, syna Bernarda, synową Marię, Jana Bogacki, Julię Parysz, oraz ++ z rodziny Śmiłowski

Wielka Środa, 28.03.2018 r.
Spowiedź św. : od godz. 7.30

8.00 – za + Stefanię Golda, w 1 rocznicę śmierci

17.30 do 20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.30 – Nabożeństwo pokutne

Spowiedź św. : od godz. 17.30 – 20.00 / Dzieci, Młodzież i Dorośli /

Święte Triduum Paschalne

Wielki Czwartek, 29. 03. 2018 r.
Dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa
Spowiedź św. : dla Dorosłych – od godz. 15.30 – 18.00

Godz. 18.30 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej w intencji Parafian, Ks. Proboszcza i wszystkich Kapłanów i Duszpasterzy

Do godz. 22.00 – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia

Wielki Piątek, 30. 03. 2018 r.
Dzień Męki Pańskiej

Od godz. 7.30 do 18.30 – Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

Godz. 8.30 – Droga Krzyżowa i Adoracja relikwii Krzyża Świętego

Spowiedź św. : dla Dorosłych – od godz. 9.30 – 11.00 – od godz. 15.30 – 18.00

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 18.30 – Liturgia Męki Pańskiej

Do godz. 22.00 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie, Adoracja Krzyża

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia

Wielka Sobota, 31. 03. 2018 r.

Dzień modlitwy i ciszy

Od godz. 7.30 do 17.00 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie, Adoracja Krzyża

Spowiedź św. : dla Dorosłych – od godz. 9.30 – 11.00 – od godz. 15.30 – 17.00

Święcenie potraw wielkanocnych – o godz. 14.00 i 15.00

Wigilia Paschalna

Godz. 20.00 – Liturgia Wigilii Paschalnej

Msza św. Rezurekcyjna :

  1. W intencji Parafian – jako dziękczynienie za łaskę Chrztu św. i dar Dziecięctwa Bożego, o Boży dar pokoju i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa
  2. Za ++ Zalecanych przy Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali

  3. W intencji Kościoła świętego, naszej Ojczyzny, o pokój w Europie i na świecie

Procesja Rezurekcyjna

Niedziela, 1. 04. 2018 r., WIELKANOC, Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Przed Mszą św. o godz. 8.00 – procesja Zmartwychwstania Pańskiego

8.00 – Do Opatrzności Bożej, Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Fatimskiej z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą opiekę i Boże błogosławieństwo – w intencji Państwa Anieli i Franciszka Targiel, oraz Ich Syna z Rodziną

10.00 – za ++ z rodzin : Cyganek, Plucik, Senczek, oraz za dusze w czyśćcu cierpiące

11.30 – Do Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Boże błogosławieństwo – w intencji Państwa Lidii i Jana Janik, oraz o łaski Boże dla Ich Dzieci z Rodzinami

15.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

Poniedziałek, 2. 04. 2018 r., Poniedziałek Wielkanocny

8.00 – Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę w intencji Pana Jana Ślosarczyk, oraz o Boże błogosławieństwo dla Jego Rodziny

10.00 – za + Jana Senczek / w ofierze od mieszkańców ul. Jedności /

15.30 – Uroczyste Nieszpory Świąteczne

16.00 – Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej Częstochowskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i szczęśliwe rozwiązanie – w intencji Katarzyny, oraz o Boże błogosławieństwo dla Jej Rodziny


Ogłoszenia duszpasterskie VI Niedziela Wielkiego Postu 25. 03. 2018 r. NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ

Dzisiaj przeżywamy VI Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, rozpoczynającą obchód Wielkiego Tygodnia, w którym uobecniać będziemy Mękę i Śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj – poświęcenie palm na początku każdej Mszy św. Msza św. o godz. 10.00 – rozpocznie się poświęceniem palm na placu za kościołem i uroczystą procesją do kościoła.

Dziś o godz. 15.15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Ks. Michałowi Kowalskiemu dziękujemy za głoszone nam w tym roku kazania pasyjne.

Popołudniowa Msza św. – o godz. 16.00.

Dzisiaj przed kościołem po każdej Mszy św., można złożyć do koszyczka – ofiary na kwiaty, dekorację Bożego Grobu i Ciemnicy, oraz świąteczny wystrój naszego kościoła.

Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby naszej parafii, na malowanie kościoła. Serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie składane ofiary.

Dzisiaj – w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, o godz. 14.00 – rozpocznie się doroczne spotkanie Młodzieży całej naszej archidiecezji.

Okazja do Spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu – według zamieszonego planu:
Niedziela Palmowa Męki Pańskiej od godz. 7.40 – 8.00 i od godz. 9.40 – 10.00
Wielki Poniedziałek od godz. 17.30 – 18.00
Wielki Wtorek od godz. 17.00 – 18.00
Wielka Środa od godz. 7.30 – 8.00 i od godz. 17.30 – 20.00 / Dzieci, Młodzież i Dorośli /
Wielki Czwartek od godz. 15.30 – 18.00
Wielki Piątek od godz. 9.30 – 11.00 i od godz. 15.30 – 18.00
Wielka Sobota od godz. 9.30 – 11.00 i od godz. 15.30 – 17.00

W zakrystii można zgłosić Osoby Chore i Starsze, którym Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, mają przynieść do domu Komunię św. w dni Świąt Wielkanocnych.

Od jutrzejszego poniedziałku, po przejściu na czas letni – Msze św. wieczorne w tygodniu – o godz. 18.00.

We Wielki Wtorek – o godz. 17.30 – Nabożeństwo do św. Ojca Pio.

W Wielką Środę – zapraszam do Spowiedzi św. Dzieci, Młodzież i Dorosłych.

Od godz. 17.30 do 20.00 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, Spowiedź św. i okazja do osobistego, modlitewnego przygotowania do przeżycia Świętego Triduum Paschalnego.

O godz. 17.30 – Nabożeństwo pokutne.

Od Wielkiej Środy posługą konfesjonału będzie służył również Ks. dr Andrzej Uciecha.

O sprzątanie kościoła w Wielką Środę, o godz. 20.00 i w Wielką Sobotę, po zakończeniu Liturgii Wigilii Paschalnej – proszę mieszkańców ul. Łęgowej, Ziołowej i Małej. Dziękuję mieszkańcom ul. Targiela za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu.

Na środę, o godz. 9.00 – proszę Panów o pomoc w załadowaniu i wywiezieniu śmieci ze cmentarza.

W Wielki Czwartek w godzinach dopołudniowych, w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Śląskiego – Msza św. Krzyżma św. i odnowienie przyrzeczeń kapłańskich przez Prezbiterium Archidiecezji.

Święte Triduum Paschalne rozpoczniemy w Wielki Czwartek, udziałem całej Parafii we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30. Jest to dzień Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii i Sakrament Kapłaństwa.

W tym dniu, jak Uczniowie w Wieczerniku, chcemy uczestniczyć w pełni we Mszy św. przystępując do Komunii św. pod dwiema postaciami.

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na potrzeby naszego kościoła.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00.

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia.

Wielki Piątek jest Pamiątką Męki Pana Jezusa.

W tym dniu wszystkich wierzących obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz.7.30.

Droga Krzyżowa i Adoracja relikwii Krzyża św. – o godz. 8.30.

Koronka do Miłosierdzia Bożego – o godz. 15.00.

Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.30, składa się ona z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii św.

Kolekta w tym dniu, i ofiary składane przy adoracji Krzyża – przeznaczone będą na Boży Grób w Jerozolimie i na Ziemię Świętą. Na zakończenie – Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Bożego Grobu.

Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie i Adoracja Krzyża trwać będzie do godz. 22.00.

O godz. 21.30 – Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia.

Bardzo proszę, aby Parafianie na Wielki Piątek przyozdobili kwiatami przydrożne krzyże i zapalili intencyjne świece.

Wielka Sobota jest dniem zadumy, ciszy i modlitwy przy Panu Jezusie spoczywającym w Grobie, a także dniem Adoracji Krzyża Świętego. Zachowajmy w tym dniu wstrzemięźliwość od potraw mięsnych do zakończenia wieczornej liturgii Wigilii Paschalnej.

Od godz. 7.30 – 17.00 – Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie i Adoracja Krzyża.

Święcenie potraw wielkanocnych – o godz. 14.00 i 15.00.

Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego rozpocznie się na placu za kościołem – o godz. 20.00 – poświęceniem ognia i paschału. Po Liturgii Słowa rozpocznie się Liturgia Chrzcielna z poświęceniem wody chrzcielnej, wody święconej i odnowieniem przez całą Parafię przyrzeczeń Chrztu św. Proszę przynieść na Liturgię Paschalną wodę i świece. Następną częścią Liturgii – jest Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego i Uroczysta Procesja Rezurekcyjna.

Kolekta w Wielką Sobotę przeznaczona będzie na nasze potrzeby parafialne. Bardzo serdecznie zapraszam Wszystkich Parafian i Gości – Dorosłych, Młodzież i Dzieci do czynnego i pełnego uczestnictwa w Liturgii Świętego Triduum Paschalnego.

W te dni możemy zyskać odpust zupełny.

Kazania podczas liturgii tych Świętych Dni wygłosi O. Dymitr Żeglin, franciszkanin, Wikariusz Prowincjalny z Katowic – Panewnik

Spotkania Służby Liturgicznej: – w Wielki Czwartek – o godz. 10.30
– w Wielki Piątek – o godz. 10.00
– w Wielką Sobotę – o godz. 10.00.

Obchód Niedzieli Wielkanocnej Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczniemy Procesją Zmartwychwstania i Mszą św. o godz. 8.00.

Następne Msze św. o godz. 10.00 i 11.30.

O godz. 15.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na nasze potrzeby parafialne.

W Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. o godz. 8.00, 10.00 i 16.00.

O godz. 15.30 – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ. i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

Zachęcam do lektury naszej gazetki parafialnej „Głos św. Jana Chrzciciela”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.

Przed kościołem i w zakrystii można nabyć kartki świąteczne, świece „Caritas”– w formie paschału – do liturgii paschalnej i na stół wielkanocny. Ofiara składana przy okazji zakupu świecy „Caritas” jest pomocą materialną dla biednych i bezdomnych dzieci.

Są jeszcze wolne intencje mszalne w kolejnych miesiącach tego roku.

Pragnę przypomnieć o zasadach obowiązujących na naszym parafialnym cmentarzu, i proszę o przedłużenie rezerwacji grobów, których rezerwacja już upłynęła.

Zachęcam Parafian do zapoznania się z terminarzem i zapraszam do udziału w rekolekcjach zamkniętych w domach rekolekcyjnych naszej archidiecezji w Brennej, Kokoszycach i Panewnikach. Szczegółowy plan rekolekcji wywieszony jest w gablotce, w przedsionku kościoła.

Sakramentu Bierzmowania Młodzieży naszej Parafii, udzieli Ks. Biskup Marek Szkudło, w sobotę, 26 maja 2018 r., podczas Mszy św. o godz. 11.00, w naszym parafialnym kościele.

 

Może Ci się również spodoba

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *