Kategoria: Katechizm

Katechizm

Duch Święty 0

Grzechy przeciwko Duchowi Świętemu

„Każdy grzech i bluźnierstwo będą odpuszczone ludziom, ale bluźnierstwo przeciwko Duchowi nie będzie odpuszczone” (Mt 12, 31). Powyższe słowa wypowiedział Jezus po cudownym uzdrowieniu człowieka opętanego. Zdumieni świadkowie cudu obwołali Jezusa Synem Dawida, czyli...

Pneumatofora 0

Owoce Ducha Świętego

„Owocem zaś ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciw takim /cnotom/ nie ma Prawa.” (Ga 5,22-23 Biblia Tysiąclecia) W związku z przygotowaniem do obchodów 50-lecia poświęcenia kościoła pw. Narodzenia...

Rachunek sumienia małżonków 0

Rachunek sumienia małżonków

Aby poznać, czego brak w miłości mał­żonków, trzeba przyglądać się zadaniom, jakie stają przed nimi. Najważniejszym zadaniem jest trwanie w jedności ze współmałżonkiem, czyli w dialogu miłości, który oznacza: – otwartość i uwrażliwienie na...

5 przykazań kościelnych 0

5 przykazań kościelnych

I. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się do prac niekoniecznych. II. Przynajmniej raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. III. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć...

%d bloggers like this: