Tag: Kanalizacja

Kanalizacja – problemy 0

Kanalizacja – problemy

Odpowiedzi na pisma Rady Osiedla dotyczące stanu dróg i prac związanych z Kanalizacją Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy, notatka ze spotkania 13.08.2009 (plik PDF: 1.4 MB) W związku z budową w Tychach kanalizacji w...

0

Spotkanie w sprawie budowy kanalizacji w Cielmicach

Kanalizacja Cielmice
20 kwietnia 2009 roku, późnym popołudniem w Szkole Podstawowej nr 23 w Cielmicach odbyło się spotkanie w sprawie budowy kanalizacji w dzielnicy Cielmice. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci Jednostki Realizującej Projekt „Gospodarka ściekowa w Tychach”, przedstawiciele wykonawcy oraz mieszkańcy.


Roboty związane z regulacją rowów 0

Roboty związane z regulacją rowów

Rozpoczął się pierwsze prace związane z budową kanalizacji w dzielnicy Cielmice, realizowaną w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. W pierwszej kolejności wykonawca zadania wyreguluje i zmodernizuje rowy dzięki czemu obniżony zostanie poziom wody w przyległych terenach. Pozwoli to zminimalizować ryzyko podtopień i powodzi.