Tag: Komunikaty

Harmonogram Sesji i Dyżurów RO Cielmice 0

Harmonogram Sesji i Dyżurów RO Cielmice

Na posiedzeniu Rady Osiedla Cielmice w dniu 12 kwietnia 2007 roku w siedzibie Kółka Rolniczego przy ulicy Jedności 2 w Tychach przygotowano następujący harmonogram sesji i dyżurów radnych w siedzibie Rady Osiedla

Kanalizacja w Cielmicach 0

Kanalizacja w Cielmicach

Według informacji przekazanych Przewodniczącemu Rady Osiedla Cielmice, prace związane z projektem kanalizacji Osiedla Cielmice będą sie posuwać według poniższego harmonogramu.

Herb Cielmic - złota kaczka 0

Dokumenty Rady Osiedla Cielmice

Zasięg terytorialny osiedla [ pobierz | pokaż ] Zarządzenie wyborów do Rady Osiedla (11 marca 2007 r.) [ pobierz | pokaż ] Statut Osiedla Cielmice [ pobierz | pokaż ] UCHWAŁA NR 0150/XXXIX/737/05 RADY...

Zebranie Rady Osiedla 0

Zebranie Rady Osiedla

Pierwsza sesja Rady Osiedla Cielmice odbędzie się 15 marca o 19:00 (na wniosek członków Rady zmieniona została godzina zebrania – za utrudnienia przepraszamy) w Salce w Kółku Rolniczym zapraszamy!

Obwieszczenie 0

Obwieszczenie

Na podstawie § 3 ust. 16 Statutu Osiedla „Cielmice” informuję, że w wyborach do Rady Osiedla „Cielmice” nie przeprowadza się głosowania w dniu 11 marca 2007 r., gdyż liczba zarejestrowanych kandydatów na radnych Rady Osiedla jest równa liczbie wybieranych radnych (15 ).

Przewodnicząca
Komisji Wyborczej
/-/ Magdalena Glenszczyk