Tag: Roboty związane z regulacją rowów

Roboty związane z regulacją rowów 0

Roboty związane z regulacją rowów

Rozpoczął się pierwsze prace związane z budową kanalizacji w dzielnicy Cielmice, realizowaną w ramach projektu „Gospodarka ściekowa w Tychach”. W pierwszej kolejności wykonawca zadania wyreguluje i zmodernizuje rowy dzięki czemu obniżony zostanie poziom wody w przyległych terenach. Pozwoli to zminimalizować ryzyko podtopień i powodzi.