Tag: Tydzień Wielkanocny

Zmartwychwstał Pan 0

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Zmartwychwstał! Tak! Prawdziwie Zmartwychwstał! Pan mój i Bóg mój! Błogosławieni niech będą wszyscy Ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli! Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem w Sakramentach Świętych umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość; ufność w zwycięstwo Prawdy...

0

Tydzień Wielkanocny

Chrystus Pan Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem umocni naszą wiarę, jak Marii Magdaleny, Piotra i Jana, abyśmy jak Oni, pełni wielkanocnej radości, szli drogą swojej codzienności i głosili, że Chrystus zwyciężył, dając świadectwo o tym, że...