Wielkanoc

Wielkanoc

Pokój Tobie! Uwierz we Mnie! Nie lękaj się !   To Ja Jestem,  Jezus  Zmartwychwstały !  

Ja żyję,  by być z tobą, by obdarzyć cię życiem – i teraz,  i kiedyś w wieczności !

Życzę, abyśmy Wszyscy,  nie tylko doświadczyli prawdy o pustym grobie,                                                 

ale przede wszystkim,  rzeczywistej obecności i bliskości Zmartwychwstałego Chrystusa.

Wszystkim Parafianom i Gościom, wszystkim Chorym, Starszym i Samotnym,

życzę  radosnych  Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, obfitości łask                                           

i Bożego błogosławieństwa!

                                                                                          Ks. Proboszcz

       pisownia i formatowanie oryginalne

Porządek   nabożeństw

                                       21. 04. 2019 r.   –   28. 04. 2019 r.

                     Tydzień  Wielkanocny

                                                     ————————————————-

Wielka Sobota,  20. 04. 2019 r.

Wigilia Paschalna

Godz. 20. 30  –  Liturgia Wigilii Paschalnej 

                           Msza św. Rezurekcyjna :

 za łaskę Chrztu św. i dar Dziecięctwa Bożego,

 o Boży dar pokoju i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa

                                            2.     Za ++ Zalecanych przy Nabożeństwach  Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali

                                            3.     W intencji Kościoła  świętego, naszej Ojczyzny,

                                                    o pokój w Europie i na świecie

                                        4.    Za + Ks. Prałata Jana Klemensa  / w ofierze od Parafian /

                           Procesja   Rezurekcyjna

Niedziela,  21. 04. 2019 r.,  WIELKANOC,  

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Przed Mszą św. o godz. 8.00 – procesja Zmartwychwstania Pańskiego     

  8.00   –     W intencji Parafian

10.00   –     Do Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  Boże błogosławieństwo –

                  w intencji Państwa Lidii i Jana Janik, oraz o łaski Boże dla Ich Dzieci z Rodzinami

11.30   –     Do Chrystusa Zmartwychwstałego,  z podziękowanie  za otrzymane łaski,

                  z prośbą o zdrowie,  Boże błogosławieństwo –   w intencji Rodziny Państwa

15.30  –   Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

Poniedziałek,  22. 04. 2019 r.,   Poniedziałek Wielkanocny

  8.00   –     Do Chrystusa Zmartwychwstałego – za + Ks. Karola Szojda

10.00   –     Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej  Nieustającej Pomocy,  z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo –                           

                  w intencji Państwa  Barbary i Henryka, z okazji 30 rocznicy ślubu,                                          

                  oraz o łaski Boże dla całej Ich Rodziny

15.30  –   Uroczyste Nieszpory Świąteczne

16.00   –     Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej  Nieustającej Pomocy,  z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo –                           

                  w intencji Pani  Marii, oraz całej Jej Rodziny

Wtorek Wielkanocny,  23.04.2019 r.

17.30   –    Nabożeństwo do św. Ojca Pio

18.00   –    za ++ Romana i Anielę Sojka, zięcia Zygmunta, rodziców, dziadków,

                 oraz dusze w czyśćcu cierpiące

Środa Wielkanocna,  24.04.2019 r.

   8.00   –   za ++ Helenę Biolik, dwóch mężów, rodziców i rodzeństwo

Czwartek Wielkanocny,  25.04.2019 r.

18.00   –       Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej  Nieustającej Pomocy,  z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo –                           

                  w intencji  Rodzin :  Paszek,  Wirth  i  Bzdyra

Piątek Wielkanocny,  26.04.2019 r.

18.00   –    Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej  Nieustającej Pomocy,  z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo –                           

                  w intencji Państwa  Marii i Henry, oraz o łaski Boże dla całej Ich Rodziny

Sobota Wielkanocna,  27.04.2019 r.

  7.30   –     Adoracja Najświętszego Sakramentu, Godzinki

  8.00   –     Do Opatrzności  Bożej i Matki Bożej  Fatimskiej,  z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo – w intencji Państwa Łucji i Alojzego, oraz  Ich Dzieci z Rodzinami

Niedziela,  28. 04. 2019 r.,  II Niedziela Wielkanocna –  Niedziela  Biała –

                                              Miłosierdzia Bożego

                                              75  Tydzień  Miłosierdzia

  8.00   –     Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej  Nieustającej Pomocy,  z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo –                           

                  w intencji  Państwa  Krystyny i Jana,  z okazji 50 rocznicy ślubu,

                  oraz o Boże łaski dla Ich Dzieci z Rodzinami

10.00   –     Do Miłosierdzia Bożego, Matki Boskiej Fatimskiej i św. Ojca Pio o zdrowie i Boże błogosławieństwo, oraz wszystkie potrzebne łaski dla Ks. Proboszcza

                  z okazji rocznicy urodzin –  w ofierze od Parafian   

11.00   –     Chrzest Dziecka  :  Tola   Magdalena

15.30  –     Nieszpory Wielkanocne  z  modlitwą  do Miłosierdzia Bożego

16.00   –     za + Tadeusza  Monarcho,  w 5 rocznicę śmierci

Ogłoszenia duszpasterskie

NIEDZIELA  WIELKANOCNA

UROCZYSTOŚCI  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO

                                                            21. 04. 2019 r.  

     ————————————————————

Dzisiaj, w naszym kościele, Msze św. o godz. 8.00,  10.00  i  11.30 .

      O godz. 15.30 – Uroczystymi Nieszporami Wielkanocnymi

      zakończymy obchód  Świętego Triduum Paschalnego.

      Dziękuję Wszystkim Parafianom i Gościom za obecność i wspólną modlitwę podczas             

      Liturgii Wielkiego Tygodnia,  która przygotowała nas  do przeżycia

      Tajemnicy Zmartwychwstania Pańskiego.

      Dziękuję Dorosłym, Młodzieży i Dzieciom. Dziękuję  Służbie kościelnej,  Panu Kościelnemu

      i Panu Organiście Służbie liturgicznej, Nadzwyczajnym Szafarzom Eucharystii, Komentatorom, Lektorom, Ministrantom, Ceremoniarzom, Scholi  i  Dzieciom Maryi.

      Dziękuję Wszystkim, którzy  włączyli się w przygotowanie i sprawowanie

      Liturgii Wielkiego Tygodnia.

      Dziękuję za przygotowanie Ciemnicy, Bożego Grobu i świątecznego wystroju kościoła.

      Dziękuję za wszystkie prace wykonane w kościele i wokół niego!

      Dziękuję za złożone ofiary na dekorację i kwiaty do Bożego Grobu,  na świąteczny wystrój kościoła.

      Dziękuję  Ks. Adamowi  Sekścińskiemu  za wygłoszone Słowo Boże

      i  Ks. dr Andrzejowi  Uciesze –   za posługę konfesjonału.

      Wszystkim dziękuję za obecność, wspólną modlitwę i złożone ofiary.

Dzisiejsza kolekta – w I Święto Wielkanocy –  przeznaczona jest na nasze potrzeby parafialne.

      Serdeczne  „Bóg zapłać!” za wszystkie składane ofiary, również te dodatkowe, kopertowe,

      i przekazywane na konto bankowe parafii.

      Jutro – w Poniedziałek Wielkanocny – Msze św. o godz. 8.00, 10.00  i  16.00 .

      O godz. 15.30 – Uroczyste Nieszpory Świąteczne.

      Jutrzejsza kolekta, przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego

      i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

     We Wtorek Wielkanocny, o godz. 11.00,  w kościele Wniebowzięcia NMP, w Kobiórze,

      odbędzie się doroczny Konwent Wielkanocny Kapłanów dekanatu Tychy Nowe.

      We Wtorek Wielkanocny    –  o godz. 17.30    –    Nabożeństwo ku czci św. Ojca Pio.

W Czwartek Wielkanocny, 25 kwietnia –  przypada   Święto św. Marka, Ewangelisty.

Po Mszy św. –  o godz. 18.30 –   udamy się procesją do  nowego Krzyża Misyjnego, przy kościele –

gdzie odprawimy Nabożeństwo błagalne o urodzaje i o błogosławieństwo Boże w pracy.

W tym dniu swoje imieniny obchodzi Ks. Biskup Marek Szkudło.  Pamiętajmy o Nim w modlitwie !

      W Piątek Wielkanocny :  

                –   o godz. 18.00    –   Msza św. szkolna.

Przyszłą Niedzielę –  II  Wielkanocną – tak zwaną  „Białą”  –  obchodzić będziemy jako    

                                    Święto Miłosierdzia Bożego. 

Rozpoczniemy też obchód  75  Tygodnia Miłosierdzia.

Msza św. o godz. 10.00 – zostanie odprawiona

w intencji Ks. Proboszcza, z okazji rocznicy urodzin – w ofierze od Parafian.

O  godz. 15.30   –  Uroczyste Nieszpory Wielkanocne  z modlitwą do Miłosierdzia Bożego.

W przyszłą niedzielę –  liczenie Wiernych obecnych na Mszach świętych.

Kolekta przyszłej niedzieli  przeznaczona będzie na  Caritas – na cele charytatywne

parafialne i diecezjalne.

W przyszłą niedzielę – przed kościołem – zbiórka ofiar na budowę Domu Pielgrzyma  „Nazaret”

w Piekarach Śląskich – jako dar parafii z okazji Wizytacji kanonicznej.

Dziękuję Panom za pomoc w załadowaniu i wywiezieniu śmieci ze cmentarza, we Wielkim Tygodniu.

Dziękuję mieszkańcom ul. Łęgowej, Ziołowej i Małej za sprzątanie kościoła w Wielkim Tygodniu.

O sprzątanie kościoła we wtorek, o godz. 18.45 i  w sobotę, o godz. 8.45 –

proszę mieszkańców ul. Targiela.

Zachęcam do lektury naszej gazetki parafialnej „Głos św. Jana Chrzciciela” , „Gościa Niedzielnego”

i „Małego Gościa Niedzielnego”.

Zapraszam na parafialny wyjazd pielgrzymkowo – wycieczkowy, 

połączony z pielgrzymką Dzieci I komunijnych i Ich Rodziców

do Sanktuarium Matki Bożej w Szczyrku –  Na Górce, 

do Wisły  / zwiedzanie zameczka prezydenckiego/  i Skoczowa.

Wyjazd – w sobotę, 1 czerwca 2019 r.  

Koszt  – 40 zł.    Zapisy  w zakrystii  do 20 maja br.  /konieczne podanie numeru PESEL/.

WOLNE   INTENCJE   MSZALNE  :            

Maj   2019 r. :

          3.  piątek,   godz.  8.00

       3.  piątek,   godz.  16.00

       5.  niedziela,   godz.  8.00 

       8.  środa,   godz.  8.00

     11.  sobota,   godz.  8.00

     12.  niedziela,   godz.  16.00

     14.  wtorek,   godz.  18.00 

     16.  czwartek,   godz.  18.00

     19.  niedziela,   godz.  8.00

     21.  wtorek,   godz.  18.00

     22.  środa,   godz.  8.00

     24.  piątek,   godz.  18.00 

     29.  środa,   godz.  8.00