Połączenie ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską

Połączenie ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską

Budowa połączenia ul. Strzeleckiej z ul. Bieruńską w Tychach

Zakres opracowania:

Opracowanie swym zakresem obejmuje wykonanie koncepcji połączenia drogowego pomiędzy ulicami Strzelecką i Bieruńską wraz z wykonaniem skrzyżowań zwykłych skanalizowanych oraz rond. Ponadto w opracowaniu uwzględniono konieczność wykonania kanalizacji deszczowej i oświetlenia. Opracowanie nie obejmuje propozycji przebudowy sieci uzbrojenia technicznego. W opracowaniu uwzględniono również konieczność wykonania podziałów istniejących działek w celu wydzielenia jednolitego pasa drogowego. Ponadto przeanalizowano istniejącą organizacje ruchu oraz przedstawiono wstępną propozycję docelowej organizacji ruchu.

Rada Osiedla Cielmice przyjmuje uwagi do niżej przedstawionych wariantów do dnia 20 kwietnia 2021 roku na adres mailowy: rocielmice@gmail.com

POBIERZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS TECHNICZNY

WARIANT NUMER 1 

POBIERZ – MAPA WARIANT NR 1

WARIANT NUMER 2 

POBIERZ – MAPA WARIANT NR 2