Nowa Dyrektor ZSP2

Nowa Dyrektor ZSP2

Na koniec roku szkolnego wieloletnia Dyrektor Aleksandra Klimczewska przeszła na emeryturę. W imieniu uczniów i rodziców dziękujemy za lata pracy, pozytywnych emocji, organizowanych wydarzeń i imprez, zaangażowanie w rozwój nauczycieli, uczniów i szkoły.

Nową Dyrektor naszej cielmickiej szkoły od sierpnia 2023 do sierpnia 2028 zostanie dotychczasowa nauczycielka historii, absolwentka naszej podstawówki (SP23) Pani Barbara Smolorz. Gratulujemy i życzymy wielu sukcesów!