Tag: Wielkanoc

Zmartwychwstał Pan 0

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Chrystus Zmartwychwstał! Tak! Prawdziwie Zmartwychwstał! Pan mój i Bóg mój! Błogosławieni niech będą wszyscy Ci, którzy nie widzieli, a uwierzyli! Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem w Sakramentach Świętych umocni naszą wiarę, nadzieję i miłość; ufność w zwycięstwo Prawdy...

Wielki Czwartek. Obmywanie nóg 0

Wielki Tydzień i Wielkanoc

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę, aby przez Liturgię Wielkiego Tygodnia, każdy doświadczył mocy Chrystusowej Miłości zapraszającej do gotowości pójścia za Nim; bo tylko przez Krzyż i Cierpienie można dojść do radości i zwycięstwa Życia i Zmartwychwstania. Ks. Proboszcz

0

Tydzień Wielkanocny

Chrystus Pan Zmartwychwstał! Prawdziwie Zmartwychwstał! Niech spotkanie ze Zmartwychwstałym Jezusem umocni naszą wiarę, jak Marii Magdaleny, Piotra i Jana, abyśmy jak Oni, pełni wielkanocnej radości, szli drogą swojej codzienności i głosili, że Chrystus zwyciężył, dając świadectwo o tym, że...

Krzyż przy ul. Cielmickiej 0

Wielki Tydzień i Wielkanoc

Wszystkim Parafianom i Gościom życzę, aby Liturgia Wielkiego Tygodnia, uobecniająca wydarzenia zbawcze, pozwoliła doświadczyć w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa wielkiej, przemieniającej i zwyciężającej Miłości Boga, zobowiązującej też do tego, by iść i głosić zwycięstwo Bożego Syna...

Boży Grób - Cielmice 2016 0

Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

Zmartwychwstanie Chrystusa jest najwyższym dowodem Bożego Miłosierdzia. Dzięki Chrystusowi, który Żyje i jest z nami aż do skończenia świata, możemy bezpiecznie kroczyć drogami życia, pełni Jego łaski, nadziei i pokoju; pewni, że ufając Jemu,...

0

Wielkanoc

Niech czas Cudu Wielkiej Nocy umocni nas i uświęci ! Niech Zmartwychwstały Chrystus zagości w naszych sercach. Niech wstąpi w progi naszych domów, jak do jerozolimskiego Wieczernika – z darem Pokoju – „Pokój Wam !”...

VI Niedziela Wielkiego Postu 0

VI Niedziela Wielkiego Postu

  Dzisiaj przeżywamy VI Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Palmową Męki Pańskiej, rozpoczynającą obchód Wielkiego Tygodnia, w którym wspominać będziemy mękę i śmierć naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

Poświęcenie palm na początku każdej Mszy św.

Msza św. o godz. 10.00 – rozpocznie się poświęceniem palm na placu za kościołem i uroczystą procesją do kościoła.

Msza św. o godz.10.00 ? zostanie odprawiona w intencji Mężów naszej Parafii, imienników św. Józefa, i o uświęcenie naszych Rodzin, z okazji Uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny.

Dziś o godz. 15.15 ? Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym. Popołudniowa Msza św. ? o godz. 16.00.

Kolekta dzisiejszej i przyszłej niedzieli przeznaczona będzie na nasz kościół, na nasze cele parafialne.