650 lat Cielmic

650 lat Cielmic

Uroczystości Jubileuszu 650 lecia Cielmic , w sobotę 16 czerwca 2018 r., rozpoczną się w naszym parafialnym kościele Mszą św. o godz. 11.00, pod przewodnictwem Ks. Biskupa Marka Szkudło.

JUBILEUSZ 650-LECIA CIELMIC

PROGRAM OBCHODÓW:
11:00 UROCZYSTA MSZA ŚW. W KOŚCIELE PW. NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA W TYCHACH – CIELMICACH, POD PRZEWODNICTWEM KSIĘDZA BISKUPA MARKA SZKUDŁO. ODSŁONIĘCIE TABLICY PAMIĄTKOWEJ

12:30 JUBILEUSZOWA AKADEMIA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM W TYCHACH – CIELMICACH

16:00 ROZPOCZĘCIE FESTYNU PRZY BOISKU NA UL. JEDNOŚCI W CIELMICACH :
16:30 WYSTĘP DZIECIĘCO-MŁODZIEŻOWEJ ORKIESTRY DĘTEJ SANKTUARIUM ŚW. FLORIANA W CHORZOWIE
17.45 WYSTĘP ZESPOŁU B.A.R. Z PANIÓWEK
19.30 WYSTĘP ZESPOŁU POWER PLAY
20.30 ZABAWA TANECZNA
22.00 POKAZ SZTUCZNYCH OGNI

Program obchodów 650 lecia Cielmic
Program obchodów 650 lecia Cielmic