Głosowanie na projekty do 21.09.2018

Głosowanie na projekty do 21.09.2018

Warunki głosowania

  • głosować mogą osoby zamieszkałe w Tychach – posiadające pobyt stały, pobyt czasowy lub wpis do stałego rejestru wyborców Miasta Tychy,
  • wyłączone z głosowania są osoby pozbawione praw obywatelskich, ubezwłasnowolnione oraz wpisane do rejestru wyborców innej gminy,
  • wybierać można jedynie projekty należące do okręgu, którego jest się mieszkańcem,
  • każda osoba może oddać głos tylko jeden raz na wybrane projekty,
  • głosującemu przysługuje 10 punktów, które może dowolnie rozdzielić pomiędzy dostępne projekty,
  • możliwe jest oddanie całej puli punktów na jeden projekt.


Kategoria: Ulice, chodniki, parkingi | Koszt przedsięwzięcia: 65 350,00 zł

Wymiana nawierzchni chodnika przy ul. Cielmickiej

Autor: Elżbieta i Tadeusz Kopyto

Lokalizacja: ul. Cielmicka w rejonie nr 45

Szacunkowy koszt zadania: 65 350 zł

Opis: celem projektu jest poprawa komfortu życia mieszkańców oraz estetyki osiedla poprzez wymianę istniejącej nawierzchni chodnika na nową kostkę brukową wraz z krawężnikami.


Kategoria: Pozostała infrastruktura | Koszt przedsięwzięcia: 44 000,00 zł

Montaż ławek solarnych przy ul. Jedności i ul. Cielmickiej

Autor: Elżbieta i Tadeusz Kopyto

Lokalizacja: plac przy ZSP nr 2 ul. Jedności 51, plac do gier, przy boiskach w rejonie ul. Cielmickiej 45

Szacunkowy koszt zadania: 44 000 zł

Opis: ławka solarna to innowacyjny produkt, umożliwiający  ładowanie telefonu, komputera oraz posiadający funkcję podświetlenia delikatnym światłem LED. Ławka  jest zasilana za pomocą światła słonecznego.


Autor: Sandra Wilczek

Lokalizacja: teren ZSP nr 2 przy ul. Jedności 51

Szacunkowy koszt zadania: 125 000 zł

Opis: zakres rzeczowy zadania obejmuje wymianę nawierzchni na placu zabaw oraz remont urządzeń zabawowych. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa bawiących się dzieci, poprawa estetyki otoczenia oraz zwiększenie atrakcyjności placu zabaw.