Spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami Cielmic

Spotkanie Rady Osiedla z mieszkańcami Cielmic

W dniu dzisiejszym (wtorek, 30.10) Rada Osiedla zorganizowała w ZSP2 spotkanie z mieszkańcami. 

Na spotkaniu podsumowano kwestię wyborów do Rady Miasta, przedstawiono Radnych wybranych z naszego okręgu, a są to:

Plan Rady Osiedla do końca kadencji, m.in. Wigilijne spotkanie Seniorów, a także Dzień Kobiet. W styczniu RO chce zaprosić Radnych z Rady Miasta (z powyższej listy) na spotkanie z mieszkańcami Cielmic.

Prawdopodobnie w kwietniu 2019 odbędą się wybory do RO, zachęcano do kandydowania – aby Rada Osiedla mogła zaistnieć musi być co najmniej 16 kandydatów na liście.

Dla mieszkańców Cielmic w piątki, w godz.17-19 dla dorosłych mieszkańców osiedla udostępniona została sala gimnastyczna. 

Będą nowe zasady zgłaszania wniosków w ramach budżetu partycypacyjnego zwanego od nowej edycji Budżetem Obywatelskim.

Bogumiła Wieczorek przedstawiła swoją korespondencję z Miastem w sprawie obwodnicy i pomysł zorganizowania petycji do Prezydenta Miasta o utworzenie na terenie Cielmic miejsca, w którym można organizować spotkania seniorów i młodzieży. Podziękowała również za głosy i wsparcie mieszkańców podczas wyborów.