Uroczystość 47 rocznicy poświęcenia Kościoła Własnego

Uroczystość 47 rocznicy poświęcenia Kościoła Własnego

Ogłoszenia duszpasterskie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA UROCZYSTOŚĆ 47 ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 28. 10. 2018 r.

W dzisiejszą niedzielę – w ostatnią niedzielę października – obchodzimy Kiermasz – 47 Rocznicę Poświęcenia naszego kościoła. Dziękujemy Panu Bogu za dar naszego kościoła parafialnego, i modlimy się za budowniczych, fundatorów, duszpasterzy i wszystkich Parafian, zaangażowanych w troskę o piękno duchowe i materialne Wspólnoty Parafialnej i naszej Świątyni, a także za Parafian, którzy są nieobecni w życiu religijnym Parafii, o integrację wszystkich Parafian.

Módlmy się za siebie i całą naszą Parafię – o świętość życia i jedność naszych Rodzin.

W siódmym roku Nowenny przed Jubileuszem kościoła i Parafii – módlmy się o dar pokoju w naszych sercach i między nami.

W dzisiejszą Uroczystość pragnę serdecznie podziękować Tym Wszystkim, którzy w różny sposób – swoim zaangażowaniem i ofiarą – włączają się w inwestycje i prace w kościele, wokół kościoła, probostwa, na cmentarzu i wokół krzyży i kaplic przydrożnych. Dziękuję Wszystkim Parafianom za świadectwo wiary przez obecność na wspólnej modlitwie, szczególnie niedzielnej Mszy św. w naszym parafialnym kościele. „Bóg zapłać!”

Dzisiaj: – o godz. 15.15 – Nabożeństwo Różańcowe w intencji naszej Parafii – o godz. 16.00 – popołudniowa Msza św.

Kolekta dzisiejszej niedzieli przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła. W przyszłą niedzielę – kolekta na renowację katowickiej archikatedry. Serdeczne „Bóg zapłać!” za wszystkie składane ofiary.

W ostatnie dwa dni października modlić się będziemy za całą naszą Parafię, a szczególnie:
– w poniedziałek – za mieszkańców ul. Jankowickiej, Leśników, Gajowej, Strzeleckiej, Górnej, Targiela, Ks. Szojdy, Cielmickiej i osiedla „Ogrodnik”,
– we wtorek – za mieszkańców ul. Łęgowej, Bieruńskiej, Barwnej, Na Wzgórzu, Jedności, Nadrzecznej, Ziołowej i Małej.

Zapraszam do wspólnej modlitwy.

We wtorek, 30 października – przypada rocznica poświęcenia kościoła katedralnego w Katowicach.

We wtorek – ostatnie Nabożeństwo Różańcowe – o godz. 17.30.

Od godz. 16.30 – 18.30 – okazja do Spowiedzi św. dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych – przed Uroczystością Wszystkich Świętych, Dniem Zadusznym, oraz I czwartkiem, piątkiem i sobotą miesiąca listopada.

Trwając w te dni w łasce uświęcającej możemy zyskiwać odpusty zupełne i ofiarować je za naszych Zmarłych Posługą konfesjonału będzie służył także Ks. Andrzej Uciecha.

Na środę, 31 października, na godz. 10.00 – proszę Panów o pomoc w załadowaniu i wywiezieniu śmieci ze cmentarza.

W czwartek, 1 listopada – Uroczystość Wszystkich Świętych. Jest to Święto nakazane, kiedy mamy jako katolicy obowiązek uczestniczenia we Mszy św. Msze św. w kościele – o godz. 8.00 i 10.00 . Msza św. o godz. 8.00 – zostanie odprawiona za wszystkich Parafian, za nasze Rodziny, za Młodzież i Dzieci – o łaskę świętości. Msza św. o godz. 8.00 – za wszystkich Zmarłych zalecanych oraz ++ Kapłanów i Siostry zakonne. Na cmentarzu Msza św. o godz. 14.30 – w intencji Wszystkich Zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu. Słowo Boże na cmentarzu wygłosi Ks. Paweł Łazarski, katecheta, rezydent w parafii Krzyża św. w Tychach – Czułowie. Po Mszy św., na cmentarzu – Nabożeństwo za Zmarłych z Procesją. Kolekta w Uroczystość Wszystkich Świętych – w kościele i na cmentarzu, będzie przeznaczona na całoroczne utrzymanie cmentarza i remonty na cmentarzu.


więcej zdjęć w galerii

W piątek, 2 listopada – w Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych – Msze św. w kościele – o godz. 8.00, 16.30 i 18.00. Jest to jednocześnie I piątek miesiąca listopada.

Okazja do Spowiedzi św. – 15 minut przed każdą Mszą św.

Msza św. o godz. 8.00 – zostanie odprawiona za ++ Czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa.

O godz. 15.30 – na cmentarzu odprawimy Nabożeństwo Różańcowe za Zmarłych Zalecanych.

Kolekta tego dnia przeznaczona będzie na Msze św. za dusze w czyśćcu cierpiące.

O godz. 19.00 – Modlitwa Młodzieży naszej Parafii za Zmarłych – na cmentarzu .

Z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych i Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych w zakrystii można składać zalecki, wypominki.

Za Zmarłych zalecanych będą odprawiane Nabożeństwa Różańcowe od 2 do 8 listopada.

Zapraszam Parafian, przez cały tydzień, do modlitwy różańcowej za Zmarłych Zalecanych:- w poniedziałek, wtorek i czwartek – o godz. 17.30,

– w sobotę i środę – o godz. 8.30,

– w niedzielę – o godz. 15.15.

Od południa Uroczystości Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny można zyskać

odpust zupełny za Zmarłych, spełniając następujące warunki:

– nawiedzenie kościoła

– odmówienie Wierzę w Boga, Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo

– modlitwa w intencji Ojca świętego i Kościoła

– Spowiedź św. i Komunia św.

– stan łaski uświęcającej i wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu.

W dniach od 1 – 8 listopada spełniając zwykłe warunki odpustu można również zyskać

odpust zupełny odwiedzając cmentarz i modląc się za zmarłych.

W związku z Uroczystością Wszystkich Świętych i Dniem Zadusznym,

pragnę przypomnieć Wszystkim, których Bliscy spoczywają na naszym miejscowym cmentarzu,

o przedłużenie rezerwacji miejsc grobowych, tam gdzie termin rezerwacji już minął.

Wszystkie informacje na temat ważności rezerwacji grobów umieszczone są na stronie internetowej

naszego parafialnego cmentarza.

W I sobotę, 3 listopada :

– o godz. 7.45 – okazja do Spowiedzi św.

– o godz. 8.00 – Msza św. za ++ Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej

– o godz. 8.30 – Nabożeństwo Różańcowe za Zmarłych zalecanych
– o godz. 9.30 – odwiedziny chorych i starszych Parafian z Sakramentami św.

Proszę o zgłoszenie tych Osób w zakrystii.

Dziękuję mieszkańcom ul. Ziołowej i Małej za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu. O sprzątanie kościoła – w poniedziałek, o godz. 19.00 i w sobotę, o godz. 9.15 – proszę mieszkańców ul. Łęgowej.

Zachęcam do lektury naszej gazetki parafialnej „Głos św. Jana Chrzciciela”, „Gościa Niedzielnego” i „Małego Gościa Niedzielnego”.

Przed kościołem możemy też nabyć kalendarze na rok 2019, książki i czasopisma.

Można zamawiać intencje Mszy św. na następny – 2019 rok. Intencje terminowe proszę rezerwować już teraz. Są jeszcze wolne intencje w miesiącu grudniu bieżącego roku.

WOLNE INTENCJE MSZALNE :

Listopad 2018 r. :

21. środa, godz. 8.00

28. środa, godz. 8.00

Grudzień 2018 r. :

4. wtorek, godz. 17.30

5. środa, godz. 8.00

16. niedziela, godz. 8.00

17. poniedziałek, godz. 17.30

18. wtorek, godz. 17.30

19. środa, godz. 8.00

20. czwartek, godz. 17.30

23. niedziela, godz. 8.00

25. wtorek, godz. 8.00 – Boże Narodzenie

27. czwartek, godz. 8.00

29. sobota, godz. 8.00

30. niedziela, godz. 8.00

30. niedziela, godz. 10.00


Uroczystość Wszystkich Świętych  Czwartek, 1 listopada 2018 r.

Msze św. w kościele : o godz. 8.00 i 10.00

Na cmentarzu : godz. 14.30 – Msza św. za Zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu

po Mszy św. – Nabożeństwo za Zmarłych z Procesją

Dzień Zaduszny – Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych

Piątek, 2 listopada 2018 r.

Msze św. w kościele : o godz. 8.00, 16.30 i 18.00

Na cmentarzu : godz. 15.30 –

Nabożeństwo Różańcowe za Zmarłych zalecanych


INFORMACJE DOTYCZĄCE PARAFIALNEGO CMENTARZA W CIELMICACH.

Ofiara cmentarna zwyczajowo, zgodnie z tradycją naszej archidiecezji i obowiązującym prawem, z racji pochówku, składana jest na 20 lat istnienia grobu.

Ofiara składana przy budowie lub odnowieniu pomnika nagrobnego, w wysokości 10 % wartości – przedłuża rezerwację grobu na dalsze 5 lat.

Ofiary cmentarne przeznaczone są na bieżące utrzymanie cmentarza i remonty.

Osoby, których groby Bliskich istnieją już dłużej niż 25 lat zobowiązane są, dla zachowania grobu na dalsze lata, do przedłużenia rezerwacji grobu w kancelarii parafialnej.

Proszę też o przedłużenie ważności zachowania grobu, gdy termin rezerwacji już upłynął.

Nie dopełnienie tego, oznaczać będzie rezygnację z rodzinnego grobu, a miejsce grobowe przeznaczone będzie do ponownego pochówku.

Proszę o zachowanie porządku na cmentarzu, jako miejscu szczególnym. O wszystkich zamierzonych pracach na cmentarzu, jak wystawienie pomnika nagrobnego, postawienie ławki przy grobie, wykopanie grobu w związku z pogrzebem, czy innych – należy najpierw poinformować Ks. Proboszcza, a następnie Pana Grabarza, który jako odpowiedzialny za cmentarz, otworzy bramę cmentarną, i będzie nadzorował wykonywane prace.

Parafia nie bierze odpowiedzialności za wszystko to, co wykonane jest w obejściu wokół grobów.

Tychy – Cielmice, dnia 15 października 2018 r.

Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk


Porządek nabożeństw 28.10.2018 r. – 4.11.2018 r.

Niedziela, 28.10.2018 r. – XXX Niedziela Zwykła ;

UROCZYSTOŚĆ 47 ROCZNICY POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO

8.00 – Do Bożej Opatrzności i Matki Bożej Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo – w intencji Państwa Doroty i Adama, w 4 rocznicę ślubu, o łaski Boże dla całej Rodziny, oraz o szczęśliwe rozwiązanie dla Doroty

10.00 – Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Różańcowej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, Bożą opiekę i błogosławieństwo – w intencji Pani Marii z okazji 80 rocznicy urodzin, oraz o łaski Boże dla całej Jej Rodziny

15.15 – Nabożeństwo Różańcowe

16.00 – Do Opatrzności Bożej i Matki Bożej Fatimskiej, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, dalszą Bożą opiekę, błogosławieństwo, oraz dary i światło Ducha św. w całym dorosłym życiu – w intencji Agnieszki, z okazji 18 rocznicy urodzin, oraz o Boże łaski dla całej Rodziny

Poniedziałek, 29.10.2018 r.

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe

18.15 – za ++ Jadwigę i Mariana Nowak, zięciów Alfreda i Feliksa

Wtorek, 30.10.2018 r., Święto Poświęcenia Kościoła Katedralnego w Katowicach

17.30 – Nabożeństwo Różańcowe

18.15 – za ++ Weronikę i Roberta Bieroński, oraz ++ rodziców z obu stron

Środa, 31.10.2018 r.

8.00 – za + Benedykta Sornek / w ofierze od mieszkańców ul. Jedności /

8.30 – Nabożeństwo Różańcowe

Czwartek, 1.11.2018 r., Uroczystość Wszystkich Świętych I czwartek miesiąca

8.00 – za Parafian, Rodziny nasze, Młodzież i Dzieci – o łaskę świętości dla Wszystkich

10.00 – za ++ Zalecanych oraz ++ Kapłanów, Proboszczów, Duszpasterzy naszej Parafii, i ++ Siostry zakonne

14.30 – Msza św. na cmentarzu – za Zmarłych spoczywających na naszym cmentarzu.

Nabożeństwo za Zmarłych z Procesją

Piątek, 2.11.2018 r., Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych I piątek miesiąca

8.00 – za ++ Czcicieli Najświętszego Serca Jezusowego, oraz wszystkich ++ Parafian

15.30 – Nabożeństwo Różańcowe za Zmarłych zalecanych na cmentarzu

16.30 – za + Annę Skowron

18.00 – za + Violettę Kawalec, w 30 dzień po śmierci, oraz + ojca Jerzego Kussy, w 4 rocznicę śmierci

19.00 – Modlitwa Młodzieży naszej Parafii za Zmarłych – na cmentarzu

Sobota, 4.11.2018 r., I sobota miesiąca

8.00 – za ++ Czcicieli Niepokalanego Serca Matki Bożej, oraz wszystkich ++ Parafian

8.30 – Nabożeństwo Różańcowe za Zmarłych zalecanych

12.00 – Ślub rzymski – w intencji Nowożeńców : Marty Drzeżdżon i Grzegorza Jacek

Niedziela, 4.11.2018 r. – XXXI Niedziela Zwykła

8.00 – za ++ rodziców Krystynę i Karola Janik, brata Ryszarda, oraz ++ dziadków Janik, Bawoł, Piekarczyk i Kroczek

10.00 – za + Erwina Ścierski, córkę Emilię, oraz ++ rodziców

15.15 – Nabożeństwo Różańcowe za Zmarłych zalecanych

16.00 – za + Henrykę Skałbania, w 1 rocznicę śmierci, oraz ++ Władysławę i Mieczysława Korchut