Kolęda 2018 / 2019

Kolęda w tym roku rozpoczynać się będzie od niższych numerów mieszkań i domów, do numerów wyższych.

Ofiary kolędowe przeznaczone będą na dalsze inwestycje w kościele i w parafii.

Proszę, w miarę możliwości, o obecność podczas kolędy wszystkich członków Rodziny, a szczególnie Dzieci i Młodzieży.

Błogosławieństwo domu i wspólna modlitwa całej Rodziny, niech uprosi dla Wszystkich Domowników i Gości w Nowym Roku 2019 obfitość Bożego błogosławieństwa

i mocy łaski Ducha Świętego.

/-/ Ks. Proboszcz Piotr Wojszczyk

 

Odwiedziny Duszpasterskie Kolęda 2018 / 2019 „W mocy Ducha Świętego !”

N i e d z i e l a, 2. 12. 2018 r., od godz. 14.00

ul. Cielmicka blok 49

Ś r o d a , 5. 12. 2018 r., od godz. 14.30

ul. Targiela 100 – 150

S o b o t a , 8. 12. 2018 r., od godz. 14.00

ul. Targiela 76 – 99 i ul. Ks. Szojdy

N i e d z i e l a, 9. 12. 2018 r., od godz. 14.00

ul. Cielmicka blok 51

C z w a r t e k , 13. 12. 2018 r., od godz. 14.30

ul. Jedności 141, ul. Bieruńska 60 – 65 i ul. Barwna 6 – 20

N i e d z i e l a, 16. 12. 2018 r., od godz. 14.00

ul. Cielmicka blok 45 i 47

S o b o t a , 22. 12. 2018 r., od godz. 14.00

ul. Jankowicka 5 – 41 / numery nieparzyste /

C z w a r t e k, 27. 12. 2018 r., od godz. 14.30

ul. Ziołowa 2 – 25

P i ą t e k, 28. 12. 2018 r., od godz. 14.30

ul. Bieruńska 3 – 28 i ul. Górna 8 – 18

S o b o t a, 29. 12. 2018 r., od godz. 14.00

ul. Łęgowa 2 – 33

N i e d z i e l a, 30. 12. 2018 r., od godz. 14.00

ul. Mała 3 – 7 i ul. Cielmicka 22 – 77 /domy/

Ś r o d a, 2. 01. 2019 r., od godz. 14.30

ul. Strzelecka 1 – 21

C z w a r t e k, 3. 01. 2019 r., od godz. 14.30

ul. Strzelecka 25 – 76 i ul. Leśników 4

P i ą t e k, 4. 01. 2019 r., od godz. 14.30

ul. Cielmicka blok 53

S o b o t a, 5. 01. 2019 r., od godz. 14.00

ul. Jankowicka 2 – 90 / numery parzyste / i Leśniczówka

P o n i e d z i a ł e k, 7. 01. 2019 r., od godz. 14.30

ul. Jedności 3 – 57/ numery nieparzyste /

W t o r e k , 8. 01. 2019 r., od godz. 14.30

ul. Jedności 4 – 52 / numery parzyste /

Ś r o d a, 9. 01. 2019 r., od godz. 14.30

ul. Na Wzgórzu 1 – 58

C z w a r t e k, 10. 01. 2019 r., od godz. 14.30

ul. Nadrzeczna 11 – 41 / numery nieparzyste /

Piątek, 11. 01. 2019 r., od godz. 14.30

ul. Nadrzeczna 14 – 46 / numery parzyste /

S o b o t a, 12. 01. 2019 r., od godz. 14.00

ul. Cielmicka blok 35

N i e d z i e l a, 13. 01. 2019 r., od godz. 14.00

SONY DSC