Odpust Parafialny w Cielmicach

Odpust Parafialny w Cielmicach

W niedzielę 27 czerwca, odbył się odpust parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cielmicach.

Uroczystość w obiektywie: GOLIMOWSCY.pl

http://www.golimowscy.pl
golimowscy.pl | Fotografia Tychy