Spotkanie z dr Marią Lipok-Bierwiaczonek

Spotkanie z dr Marią Lipok-Bierwiaczonek

dr Maria Lipok-Bierwiaczonek – etnograf, dr nauk humanistycznych w zakresie socjologii, muzealnik. Od 1958 roku mieszka w Tychach. Podczas spotkania w Cielmicach pt.: „Skarby kultury w Cielmicach i okolicy, czyli nieco inaczej o tym co znane” na zaproszenie Bogumiły Wieczorek, Rada Osiedla Cielmice – opowiedziała o:

  • historii powstawania krzyży i kapliczek w Cielmicach
  • poszukiwaniu kamieniarza odpowiedzialnego za ich wykonanie
  • fenomenie stawiania krzyży kamiennych w XIX wieku na ziemiach pszczyńskich

W spotkaniu uczestniczyli mieszkańcy Cielmic, Urbanowic i Tychów.

Nagranie spotkania dostępne na youtube – nagranie przygotował Marcin Orocz