150 lat Szkoły Podstawowej w Cielmicach

150 lat Szkoły Podstawowej w Cielmicach

Dyrektor wraz z Radą Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Tychach-Cielmicach, zwracają się z uprzejmą prośbą o wsparcie inicjatyw i projektów w naszej placówce w związku z rozpoczętymi przygotowaniami do Jubileuszu 150-lecia powstania szkoły, przypadającemu w 2024 roku. Pragniemy zorganizować uroczystość integrującą cielmicką społeczność, ale przede wszystkim, pozostawić trwały ślad naszej troski i dbałości o szkołę, która jest głównym miejscem w dzielnicy, łączącym mieszkańców, a ponadto spełnia wiele kulturalnych i cennych społecznie zadań.

W trosce o utrzymanie wysokiego poziomu nauczania i wychowania w szkole oraz kontynuacji działań na rzecz lokalnej społeczności, chcemy zadbać o doposażenia placówki w niezbędne pomoce dydaktyczne oraz wyposażenie od podstaw sali do zajęć terapeutycznych dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W celu realizacji tychże zamierzeń, prosimy o pomoc i wsparcie, za które z całego serca dziękujemy.

Barbara Smolorz
Dyrektor

Darowizny można przekazywać na Konto Rady Rodziców ZSP nr 2 w Tychach: 15 8435 0004 0000 0019 7755 0001
ul. Jedności 51, 43-100 Tychy | tel 322196033 | email: zsp2@oswiata.tychy.pl