Najnowsze wpisy

Niedziela Biała

Niedziela Biała

Porządek  nabożeństw Ogłoszenia bez formatowania – poszukujemy osoby chętnej do prowadzenia strony cielmice.pl – zainteresowanych proszę o kontakt z administratorem, lub ks. Proboszczem.                                      28.04.2019 r.  –  5.05.2019 r. Niedziela,  28. 04. 2019 r.,  II Niedziela Wielkanocna –  Niedziela  Biała –                                               Miłosierdzia Bożego                                               

Wielkanoc

Wielkanoc

Pokój Tobie! Uwierz we Mnie! Nie lękaj się !   To Ja Jestem,  Jezus  Zmartwychwstały !   Ja żyję,  by być z tobą, by obdarzyć cię życiem – i teraz,  i kiedyś w wieczności ! Życzę, abyśmy Wszyscy,  nie tylko doświadczyli prawdy o pustym grobie,                                     

Wielki Tydzień

Wielki Tydzień

      Pan Jezus  zaprasza nas Wszystkich do pójścia za Nim Krzyżową drogą,

     aby przez ofiarę z Siebie na Golgocie, na drzewie Krzyża,                                

     obdarzyć każdego łaską zbawienia i przeprowadzić przez śmierć                               

     do pełni życia  w Zmartwychwstaniu.

     Głębokiego i osobistego doświadczenia bliskości i miłości Pana Jezusa                                     

     w te szczególne dni,  życzę Wszystkim Parafianom i Gościom

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Ks. Proboszcz

              

   Porządek  nabożeństw

                                       14. 04. 2019 r.  –   22. 04. 2019 r.

               Wielki Tydzień i Wielkanoc

                                                     ————————————————-

WIELKI  TYDZIEŃ  MĘKI  PAŃSKIEJ

Niedziela,   14.04.2019 r.,     VI  Niedziela Wielkiego Postu

                                                   Niedziela Palmowa Męki Pańskiej                               

                   Poświęcenie palm – na początku każdej Mszy św.

                   Spowiedź św. :  od godz. 7.40  i  9.40 

  8.00   –    Do Miłosierdzia Bożego  i Matki Bożej Fatimskiej,  z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę – 

                  w  intencji Pana Teodora, oraz Jego Dzieci z Rodzinami

10.00   –    Poświęcenie palm na placu za kościołem, poświęcenie Krzyża misyjnego

                  i uroczysta procesja

                  za ++ Martę i Augustyna Noras, córkę Łucję,

                  oraz czterech zięciów : Czesława, Wiktora, Eryka i Antoniego

15.15   –    Gorzkie Żale  i  kazanie pasyjne

16.00   –     

Wielki Poniedziałek, 15.04.2019 r.

                   Spowiedź św. : od godz. 17.30

18.00   –    za ++ Teresę Białek, Mieczysławę Zębik  / w ofierze od swata wraz z córką /

Wielki Wtorek,  16.04.2019 r.

                    Spowiedź św. : od godz. 17.00

 17.30   –    Nabożeństwo do św. Ojca Pio

 18.00   –    za ++ Zygmunta Laby, rodziców, brata z żoną, oraz + Krystynę  Jajkiewicz

Wielka Środa, 17.04.2019 r.

                    Spowiedź św. : od godz. 7.30

  8.00   –     w pewnej intencji  – o zdrowie, Boże łaski i błogosławieństwo

17.30  do  20.00  – Adoracja Najświętszego Sakramentu

17.30   –    Nabożeństwo pokutne

                  Spowiedź św. : od godz. 17.30 – 20.00    / Dzieci, Młodzież i Dorośli /

Święte   Triduum   Paschalne :

Wielki Czwartek,  18. 04. 2019 r.

Dzień ustanowienia sakramentu  Eucharystii  i  Kapłaństwa

             Spowiedź św. :  dla Dorosłych               –  od godz. 15.30 – 18.00

 Godz. 18.30 –  Msza św. Wieczerzy Pańskiej 

w intencji Parafian, Ks. Proboszcza i wszystkich Kapłanów i Duszpasterzy

 Do godz. 22.00   –   Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

 O  godz.  21.30     –    Gorzkie Żale  i  Modlitwa na zakończenie dnia

Wielki Piątek,  19. 04. 2019 r.

Dzień Męki Pańskiej

Od godz. 7.30  do 18.30  –  Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy

Godz. 8.30 – Droga Krzyżowa i Adoracja relikwii Krzyża Świętego

 Spowiedź św. : dla Dorosłych              –  od godz.   9.30 – 11.00

                                                                            –  od godz. 15.30 – 18.00

Godz. 15.00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego

Godz. 18.30  –  Liturgia Męki Pańskiej

Do godz. 22.00   –   Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie, Adoracja Krzyża

O  godz.  21.30     –   Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia

Wielka Sobota,  20. 04. 2019 r.

Dzień modlitwy i ciszy

Od godz. 7.30  do  17.00Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie,  Adoracja Krzyża

                 Spowiedź św. : dla Dorosłych         –  od godz.   9.30 – 11.00

                                                                   –  od godz. 15.30 – 17.00

Święcenie potraw wielkanocnych   –  o godz.  14.00  i   15.00

Wigilia Paschalna

Godz. 20.30  –  Liturgia Wigilii Paschalnej 

                           Msza św. Rezurekcyjna :

 za łaskę Chrztu św. i dar Dziecięctwa Bożego,

 o Boży dar pokoju i błogosławieństwa od Zmartwychwstałego Chrystusa

                                                    o pokój w Europie i na świecie

                           Procesja Rezurekcyjna

Niedziela,  21. 04. 2019 r.,  WIELKANOC,  

Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego

Przed Mszą św. o godz. 8.00 – procesja Zmartwychwstania Pańskiego     

  8.00   –     W intencji Parafian

10.00   –     Do Chrystusa Zmartwychwstałego i Matki Bożej Nieustającej Pomocy, z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  Boże błogosławieństwo –

                  w intencji Państwa Lidii i Jana, oraz o łaski Boże dla Ich Dzieci z Rodzinami

11.30   –     Do Chrystusa Zmartwychwstałego,  z podziękowanie  za otrzymane łaski,

                  z prośbą o zdrowie,  Boże błogosławieństwo –   w intencji Rodziny Państwa  Smolorz

15.30  –   Uroczyste Nieszpory Wielkanocne

Poniedziałek,  22. 04. 2019 r.,   Poniedziałek Wielkanocny

  8.00   –     Do Chrystusa Zmartwychwstałego – za + Ks. Karola Szojda

10.00   –     Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej  Nieustającej Pomocy,  z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo –                           

                  w intencji Państwa Barbary i Henryka, z okazji 30 rocznicy ślubu,                                          

                  oraz o łaski Boże dla całej Ich Rodziny

15.30  –   Uroczyste Nieszpory Świąteczne

16.00   –    Do Miłosierdzia Bożego i Matki Bożej  Nieustającej Pomocy,  z podziękowaniem

                  za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie,  dalszą Bożą opiekę i błogosławieństwo –                           

                  w intencji Pani Marii, oraz całej Jej Rodziny

                            Ogłoszenia duszpasterskie

VI  Niedziela  Wielkiego  Postu

                                                             14. 04. 2019 r.

                          NIEDZIELA  PALMOWA  MĘKI   PAŃSKIEJ

     ————————————————————

Dzisiaj przeżywamy VI Niedzielę Wielkiego Postu, Niedzielę Palmową Męki Pańskiej ,

rozpoczynającą obchód Wielkiego Tygodnia,  w którym uobecniać będziemy Mękę i Śmierć

naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

      Dzisiaj  –  poświęcenie palm na początku każdej Mszy św.

      Msza św. o godz. 10.00  –   rozpocznie się poświęceniem palm  na placu za kościołem,  poświęceniem nowego Krzyża misyjnego  i uroczystą procesją do kościoła.

Dziś o godz. 15.15  –  Nabożeństwo Gorzkich Żali  z  kazaniem pasyjnym.

Ks. Michałowi  Wilkowi  dziękujemy za głoszone nam w tym roku kazania pasyjne.

         Popołudniowa Msza św. – o godz. 16.00.

Dzisiaj  przed kościołem po każdej Mszy św.,  można złożyć do koszyczka –  ofiary na kwiaty, dekorację Bożego Grobu i Ciemnicy, oraz świąteczny wystrój naszego kościoła.

      Kolekta dzisiejsza,  jako specjalna  – w drugą niedzielę miesiąca –

      przeznaczona jest na potrzeby naszego kościoła, szczególnie na opłacenie energii elektrycznej,                 

w związku z ogrzewaniem kościoła w sezonie zimowym, a także na nowy krzyż misyjny.

      Serdeczne  „Bóg zapłać!” za wszystkie składane ofiary. 

Dzisiaj  – w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, o godz. 14.00  – rozpocznie się

      doroczne spotkanie Młodzieży całej naszej archidiecezji.

Okazja do Spowiedzi św. w Wielkim Tygodniu – według  zamieszonego planu :

     Niedziela Palmowa Męki Pańskiej  od godz. 7.40 –  8.00   i  od godz. 9.40 – 10.00

     Wielki Poniedziałek  od godz. 17.30  –  18.00

     Wielki Wtorek   od godz. 17.00  –  18.00

     Wielka Środa  od godz.  7.30  –  8.00  i  od godz. 17.30  – 20.00  / Dzieci, Młodzież i Dorośli /

     Wielki Czwartek  od godz.  15.30  – 18.00

     Wielki Piątek   od godz.   9.30 – 11.00   i   od godz. 15.30 – 18.00

     Wielka Sobota   od godz.   9.30 – 11.00  i  od godz. 15.30 – 17.00

W zakrystii można zgłosić  Osoby Chore i Starsze, którym Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii,

mają przynieść do domu Komunię św. w dni Świąt Wielkanocnych.

We Wielki Wtorek –  o godz. 17.30 –  Nabożeństwo do św. Ojca Pio.

W Wielką Środę  zapraszam do Spowiedzi św. Dzieci, Młodzież i Dorosłych.

Od godz. 17.30  do  20.00  – Adoracja Najświętszego Sakramentu,  Spowiedź św.

i  okazja do osobistego, modlitewnego przygotowania do przeżycia   Świętego Triduum Paschalnego.

O godz. 17.30 –  Nabożeństwo pokutne.

Od Wielkiej Środy posługą konfesjonału będzie służył również  Ks. dr Andrzej Uciecha !

O sprzątanie kościoła w Wielką Środę, o godz. 20.00 i  w Wielką Sobotę,  po zakończeniu

Liturgii Wigilii Paschalnej –  proszę mieszkańców ul. Łęgowej, Ziołowej i Małej.

Dziękuję mieszkańcom ul. Nadrzecznej za sprzątanie kościoła w minionym tygodniu.

Dziękuję też Panom za pomoc w montażu i ustawieniu nowego Krzyża misyjnego.

      Na środę, o godz. 9.00 – proszę Panów o pomoc w załadowaniu i wywiezieniu śmieci ze cmentarza.

W Wielki  Czwartek   w godzinach dopołudniowych, w archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach,

 pod przewodnictwem Ks. Arcybiskupa Metropolity Śląskiego – Msza św. Krzyżma św.

 i odnowienie  przyrzeczeń kapłańskich przez Prezbiterium Archidiecezji.

       Święte Triduum  Paschalne  rozpoczniemy w

      Wielki  Czwartek ,  

       udziałem całej Parafii we Mszy św. Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.30.

       Jest to dzień Ostatniej Wieczerzy, podczas której Pan Jezus ustanowił Sakrament Eucharystii

       i Sakrament Kapłaństwa.

       W tym dniu,  jak Uczniowie w Wieczerniku, chcemy uczestniczyć w pełni we Mszy św.

       przystępując do Komunii św. pod dwiema postaciami.

 Kolekta w tym dniu przeznaczona będzie na potrzeby  naszego kościoła.

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy do godz. 22.00.   

 O godz.  21.30   –  Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia.

       Wielki  Piątek   jest Pamiątką Męki Pana Jezusa.

       W tym dniu wszystkich wierzących obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od potraw mięsnych.

       Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od godz.7.30.

       Droga Krzyżowa i Adoracja relikwii Krzyża św.  –  o godz. 8.30.

       Koronka do Miłosierdzia Bożego – o godz. 15.00.

       Liturgię Męki Pańskiej rozpoczniemy o godz. 18.30 :

       składa się ona z Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii św.

       Kolekta w tym dniu, i ofiary składane przy adoracji Krzyża  –  przeznaczone będą na Boży Grób

       w Jerozolimie i na Ziemię Świętą.

       Na zakończenie – Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do Bożego Grobu.

       Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie i Adoracja Krzyża trwać będzie do godz. 22.00.

       O godz.  21.30   –  Gorzkie Żale i Modlitwa na zakończenie dnia.

       Bardzo proszę, aby Parafianie  na Wielki Piątek  przyozdobili  kwiatami  przydrożne krzyże

       i zapalili intencyjne świece.

       Wielka  Sobota  jest dniem zadumy, ciszy i modlitwy przy Panu Jezusie spoczywającym w Grobie,

       a także dniem Adoracji Krzyża Świętego.

       Zachowajmy w tym dniu  wstrzemięźliwość od potraw mięsnych do zakończenia wieczornej

       liturgii Wigilii Paschalnej.

       Od godz. 7.30 – 17.00   –  Adoracja Pana Jezusa w Bożym Grobie i Adoracja Krzyża.

       Święcenie potraw wielkanocnych – o godz. 14.00 i 15.00.

       Liturgia Wigilii Paschalnej Zmartwychwstania Pańskiego

       rozpocznie się na placu za kościołem – o godz. 20.30 – poświęceniem ognia i paschału.

       Po Liturgii Słowa rozpocznie się Liturgia Chrzcielna z poświęceniem wody chrzcielnej,

       wody święconej i odnowieniem przez całą Parafię przyrzeczeń Chrztu św.

       Proszę przynieść na Liturgię Paschalną wodę i świece.

       Następną częścią Liturgii – jest  Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego

      i Uroczysta Procesja Rezurekcyjna.

          Kolekta w Wielką Sobotę  przeznaczona będzie na  nasze potrzeby parafialne.

       Bardzo serdecznie zapraszam Wszystkich Parafian i Gości  – Dorosłych, Młodzież i Dzieci

      do czynnego i pełnego uczestnictwa w Liturgii Świętego Triduum Paschalnego.

 W te dni możemy zyskać odpust zupełny.

 Kazania podczas liturgii tych Świętych Dni wygłosi ks. Adam Sekściński,

 Notariusza Kurii Metropolitalnej w Katowicach.

Obchód   Niedzieli  Wielkanocnej  Zmartwychwstania Pańskiego  

       rozpoczniemy  Procesją Zmartwychwstania  i  Mszą św. o godz.  8.00.

       Następne Msze św. o godz. 10.00  i  11.30.

       O godz. 15.30  – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

       Kolekta w tym dniu  przeznaczona będzie na nasze potrzeby parafialne.

       W  Poniedziałek  Wielkanocny  –  Msze św. o godz. 8.00,   10.00  i  16.00.

      O godz. 15.30  – Uroczyste Nieszpory Wielkanocne.

       Kolekta w tym dniu  przeznaczona będzie na Wydział Teologiczny UŚ.

       i Katolicki Uniwersytet Lubelski.

 Zachęcam do lektury naszej gazetki parafialnej „Głos św. Jana Chrzciciela”,  „Gościa Niedzielnego”

       i  „Małego Gościa Niedzielnego”.

 Przed kościołem i w zakrystii można nabyć  świece „Caritas”– w formie paschału –

 do liturgii paschalnej i na stół wielkanocny.

 Ofiara składana przy okazji zakupu świecy „Caritas” jest pomocą materialną

 dla biednych i bezdomnych dzieci.

Są jeszcze wolne intencje mszalne  w kolejnych miesiącach tego roku.

Proszę o przedłużenie w kancelarii parafialnej,  rezerwacji miejsc grobowych,

których rezerwacja już upłynęła.  Takich grobów jest na naszym cmentarzu  37 !  

Zachęcam  Parafian do zapoznania się z terminarzem i zapraszam do udziału w rekolekcjach zamkniętych

w domach rekolekcyjnych naszej archidiecezji w Brennej, Koniakowie,  Kokoszycach i Panewnikach.

Szczegółowy plan rekolekcji wywieszony jest w gablotce, w przedsionku kościoła.

        Spowiedź święta w Wielkim Tygodniu

                                   w kościele parafialnym

              Narodzenia św. Jana Chrzciciela ,   Tychy – Cielmice      

Niedziela Palmowa Męki Pańskiej –  14.04.2019 r.                               

       od godz. 7.40 –  8.00   i  od godz. 9.40 – 10.00

Wielki Poniedziałek – 15.04.2019 r.

       od godz. 17.30  –  18.00

Wielki Wtorek   – 16.04.2019 r.

       od godz. 17.00  –  18.00

Wielka Środa – 17.04.2019 r.

               od godz.  7.30  –  8.00

    i  od godz. 17.30  – 20.00  / Dzieci, Młodzież i Dorośli /

Wielki Czwartek – 18.04.2019 r.,

           od godz.  15.30  – 18.00

Wielki Piątek – 19.04.2019 r.

 od godz.   9.30 – 11.00   i   od godz. 15.30 – 18.00

Wielka Sobota – 20.04.2019 r.,

            od godz.   9.30 – 11.00   i   od godz. 15.30 – 17.00

WOLNE   INTENCJE   MSZALNE  :            

Maj   2019 r. :

          3.  piątek,   godz.  8.00

       3.  piątek,   godz.  16.00

       5.  niedziela,   godz.  8.00 

       8.  środa,   godz.  8.00

     11.  sobota,   godz.  8.00

     12.  niedziela,   godz.  16.00

     14.  wtorek,   godz.  18.00 

     16.  czwartek,   godz.  18.00

     19.  niedziela,   godz.  8.00

     21.  wtorek,   godz.  18.00

     22.  środa,   godz.  8.00

     24.  piątek,   godz.  18.00 

     29.  środa,   godz.  8.00

Niedziela Krzyża Świętego

Niedziela Krzyża Świętego

Ogłoszenia duszpasterskie V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU NIEDZIELA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 7. 04. 2019 r. Dzisiejszą, V Niedzielę Wielkiego Postu, przeżywamy jako Niedzielę Krzyża Świętego. Rozpoczynamy okres Pasyjny Wielkiego Postu – czas Męki Pańskiej. Podczas każdej Mszy św. poświęcone zostaną nasze domowe krzyże przyniesione do kościoła. Proszę 

Niedziela Radości

Niedziela Radości

Bardzo serdecznie pragnę podziękować moim Współpracownikom i tym wszystkim Parafianom – tak Dorosłym, Młodzieży i Dzieciom , którzy w jakikolwiek sposób zaangażowali się w przygotowanie i przebieg Wizytacji Kanonicznej naszej Parafii przez Ks. Biskupa Grzegorza Olszowskiego – zarówno w kościele, na probostwie, w szkole, jak 

#dajeszCzarek! Akcja charytatywna

#dajeszCzarek! Akcja charytatywna

ENGI.PLatform wraz z Rolkie Reggae Rajd wspierają zbiórkę dla chorego Czarka. Do akcji oprócz pracowników firmy, przyłączyli się również mieszkańcy Cielmic i okolic.

Filmik ze wsparciem poniżej, liczymy na Wasze dalsze zaangażowanie, wpłaty i nagłośnienie akcji. Szczegóły na stronie: https://blog.engi.pl/jedziemy-z-pomoca-dla-czarka/

Zebrane w Cielmicach 500 zł na rzecz Przylądka Nadziei przekazane we Wrocławiu podcza bicia Rekordu Polski przez Agatę i Wojtka z Rolki Reggae Rajd
III Niedziela Wielkiego Postu

III Niedziela Wielkiego Postu

WIZYTACJA KANONICZNA KS. BISKUPA GRZEGORZA   OLSZOWSKIEGO Niedziela,   24.03.2019 r., III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 8.00   –   Msza św. z homilią i błogosławieństwem Ks. Biskupa za + córkę   Magdalenę Głodek, w rocznicę śmierci10.00   –   Msze św. Pontyfikalna pod przewodnictwem,  z homilią i błogosławieństwem Ks. 

Wizytacja kanoniczna

Wizytacja kanoniczna

Wizytacja kanoniczna Księdza Biskupa Grzegorza Olszowskiego w parafii Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Cielmicach w dniach 22 i 24 marca 2019 r. Piątek – 22 marca 2019 r.

Pielgrzymka Wielkopostna

Pielgrzymka Wielkopostna

PIERWSZA PIELGRZYMKA WIELKOPOSTNA do kościołów stacyjnych dekanatów:

Lędziny, Bieruń, Mysłowice, Tychy Nowe i Tychy Stare

6 marca – 14 kwietnia 2019

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W 1. LĘDZIŃSKIEJ PIELGRZYMCE WIELKOPOSTNEJ WG TRADYCJI RZYMSKIEJ, ZAPOCZĄTKOWANEJ PRZEZ PAPIEŻA GRZEGORZA WIELKIEGO W VI WIEKU.

W ROKU 2006 PAPIEŻ BENEDYKT XVI POWIEDZIAŁ: 'TRADYCJA KOŚCIOŁÓW STACYJNYCH ZACHOWUJE SW OJĄ WARTOŚĆ MIMO MINIONYCH WIEKÓW',

KOŚCIOŁY STACYJNE TO 40 KOŚCIOŁÓW Z DEKANATÓW:

LĘDZINY, BIERUŃ, MYSŁOWICE, TYCHY NOWE I TYCHY STARE, W KTÓRYCH GROMADZIMY SIĘ PODCZAS WIELKIEGO POSTU NA PIERWSZEJ MSZY ŚW.

PRZEZ CZTERDZIEŚCI DNI UDAJEMY SIĘ NA PORANNĄ MSZĘ ŚW. CODZIENNIE DO INNEGO KOŚCIOŁA. W PIELGRZYMCE MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ KAŻDY, MOŻNA RÓWNIEŻ DOŁĄCZYĆ W CZASIE PIELGRZYMKI.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W PIELGRZYMCE – NIECH TO BĘDZIE NASZE ŚWIADECTWO WIARY W SYNA BOŻEGO.

NIECH BĘDZIE CZASEM SZCZEGÓLNEJ MODLITWY, NAWRÓCENIA, NOWEGO ŻYCIA Z CHRYSTUSEM I PRZYGOTOWANIA DO ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.

INFORMACJE TELEFONICZNE 510 606 609 (WIECZOREM) ORAZ W KOŚCIELE PW. MATKI BOSKIEJ RÓŻAŃCOWEJ W LĘDZINACH TEL.32 216-60-84.

SZCZEGÓŁOWE KALENDARIUM Z WYKAZEM KOŚCIOŁÓW ZNAJDUJE SIĘ PONIŻEJ:

06.03.2019, Środa Popielcowa godz. 8:00

Parafia Matki Boskiej Różańcowej, Aleja M.B. Różańcowej 8, Lędziny.

Msza św. w int. pielgrzymów i ich rodzin.

07.03.2019, czwartek, godz. 6:30

Parafia św. Anny w Lędzinach, ul. Ks. Pawła Kontnego 5, Lędziny.

08.03.2019, piątek, godz. 6:30

Parafia Chrystusa Króla w Hołdunowie, ul. Lewandowskiej 42 a, Lędziny.

09.03.2019, sobota, godz. 7:00

Parafia Matki Boskiej Szkaplerznej w Imielinie, ul. Imielińska 89, Imielin.

10.03.2019, niedziela, godz. 9:00

Parafia św. Klemensa w Lędzinach, ul. Czesława Miłosza 2, Lędziny.

11.03.2019, poniedziałek, godz. 6:30

Parafia Trójcy Przenajświętszej w Chełmie Śląskim, ul. Śląska 11, Chełm Śląski

12.03.2019, wtorek, godz. 7:00

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Goławcu, ul. Goławiecka 44, Lędziny.

13.03.2019, środa, godz. 7.00

Parafia Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Górkach, ul. Lipowa 77, Lędziny.

14.03.2019, czwartek, godz. 7.00

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bieruniu Nowym, ul. Warszawska 295, Bieruń Nowy.

15.03.2019, piątek, godz. 6.30

Parafia Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Bojszowach Starych, ul. Szczęsna 4, Bojszowy.

16.03.2019, sobota, godz. 7.00

Parafia Świętej Barbary w Bieruniu Nowym, ul. Kościelna 3, Bieruń Nowy.

17.03.2019, niedziela, godz. 7:00

Parafia Św. Bartłomieja Apostoła w Bieruniu Starym, ul. Krakowska 3, Bieruń Stary.

18.03.2019, poniedziałek, godz. 7:00

Parafia Miłosierdzia Bożego w Tychach, ul. Gen. Andersa 25, Tychy.

19.03.2019, wtorek, godz. 7:00

Parafia Świętego Jana Chrzciciela w Tychach, ul. Kopernika 5, Tychy.

20.03.2019, środa, godz. 7:00

Parafia Najświętszej Maryi Panny Uzdrowienia Chorych w Bojszowach Nowych, ul. Sierpowa 36, Bojszowy

21.03.2019, czwartek, godz. 8:00

Parafia Świętej Jadwigi Śląskiej w Tychach, ul. Żwakowska 65, Tychy.

22.03.2019, piątek, godz. 6:30

Parafia Świętej Marii Magdaleny w Tychach, ul. Ks. Damrota 62, Tychy.

23.03.2019, sobota, godz. 7:00

Parafia Świętej Rodziny w Tychach, ul. Elfów 29, Tychy.

24.03.2019, niedziela, godz. 8:00

Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Międzyrzeczu, ul. Farska 2, Bojszowy.

25.03.2019, poniedziałek, godz. 8:00

Parafia Krzyża Świętego w Czułowie, ul. Bzów 15, Tychy.

26.03.2019, wtorek, godz. 7,00

Parafia Błogosławionej Karoliny w Tychach, ul. Ks. Józefa Tischnera 50, Tychy.

27.03.2019, środa, godz. 7:00

Parafia Ducha Świętego w Tychach, ul. Myśliwska 43, Tychy.

28.03.2019, czwartek, godz. 7:00

Parafia Świętego Benedykta w Tychach, ul. Nałkowskiej 19, Tychy.

29.03.2019, piątek, godz. 7:00

Parafia Świętego Franciszka z Asyżu i Świętej Klary w Tychach, ul. Paprocańska 90, Tychy.

30.03.2019, sobota, godz. 8:00

Parafia Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Cielmicach, ul. Targiela 145, Tychy.

31.03.2019, niedziela, godz. 7:00

Parafia Świętego Krzysztofa w Tychach, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, Tychy.

01.04.2019, poniedziałek, godz. 7:30

Parafia Świętego Maksymiliana Kolbego w Tychach, Pl. Zbawiciela 1, Tychy.

02.04.2019, wtorek. godz. 7:00

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Paprocanach, ul. Paprocańska 160, Tychy.

03.04.2019, środa godz. 6:30

Parafia Świętego Ojca Pio w Mąkołowcu, ul. Przepiórek 50, Tychy.

04.04.2019, czwartek, godz. 8:00

Parafia Matki Bożej Królowej Aniołów w Wilkowyjach, ul. Wilcza 11, Tychy.

05.04.2019, piątek, godz. 8:00

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Brzezince, ul. Kościelna 14, Mysłowice.

06.04.2019, sobota, godz. 8:00

Parafia Matki Bożej Bolesnej w Brzęczkowicach, ul. Gen. Jerzego Ziętka 25, Mysłowice.

07.04.2019, niedziela, godz. 9:30

Parafia Ciała i Krwi Pańskiej w Ławkach, ul. Murckowska 147, Mysłowice.

08.04.2019, poniedziałek, godz. 8:00

Parafia Matki Bożej Częstochowskiej w Kosztowach, ul. Kubicy 5, Mysłowice.

09.04.2019, wtorek, godz. 7:00

Parafia Świętego Józefa Robotnika w Wartogłowcu, ul. Dzwonkowa 54, Tychy.

10.04.2019, środa, godz. 7:00

Parafia Świętego Józefa w Krasowach, ul. PCK 209, Mysłowice.

11.04.2019, czwartek, godz. 7:00

Parafia Matki Bożej Pośredniczki Wszelkich Łask w Urbanowicach, ul. Kościelna 30, Tychy.

12.04.2019, piątek, godz. 7:30

Parafia Matki Bożej Fatimskiej w Wesołej, ul. Wiosny Ludów 46, Mysłowice.

13.04.2019, sobota, godz. 8:00

Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Mysłowicach, ul. Starokościelna 3, Mysłowice.

14.04.2019, Niedziela Palmowa, godz. 9:00

Parafia M.B. Różańcowej, Aleja Matki Boskiej Różańcowej 8, Lędziny.

Msza św. w int. pielgrzymów i ich rodzin.

II Niedziela Wielkiego Postu

II Niedziela Wielkiego Postu

Ogłoszenia duszpasterskie II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 17. 03. 2019 r. Dziś modlimy się w intencji Misji świętych i Misjonarzy. Przed kościołem – doroczna zbiórka na Krajowy Fundusz Misyjny. Dzisiaj: – o godz. 15.15 – Nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym, – o godz. 16.00 –